Fatimska pobožnost u Uzlopu

Datum: 
pet, 03/13/2015 - 17:30

UZLOP (13. marc) — Fatimska pobožnost;

petak, 13. III. pobožnost križnoga puta (17.30), sv. maša (18.00) ku predvodi mr. lic. Ro­man Frydrich, farski mod­e­rator u Cogrštofu, Otavi i Vulkaprodrštofu, po sv. maši procesija sa svićami.

 

Otvorena hrvatska čitaonica u Grazu

U Štajerskoj zemaljskoj knjižnici u Grazu otvorena je 25. februara hrvatska čitaonica ka ima oko 1200 knjig ke je prikupilo i katalogiziralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a nadopunjavat će se i novimi izdanji.

GRAZ — „Radujem se otvorenju prve hrvatske čitaonice u Zemaljskoj knjižnici u Grazu, što je znak naše bliske suradnje, ali i poticaj unapređenju naših partnerskih i prijateljskih odnosa“, rekao je savjetnik za kulturu, gospodarstvo i europska pitanja u pokrajinskoj vladi Štajerske Christian Buchmann.

Polag Miloradićevoga gesla „Mudrosti pun ormar“ — literarni večer u Kugi

U Kugi u Velikom Borištofu su petak navečer, 27. febr­u­a­ra održali prvi literarni ve­čer pod geslom Mate Meršića Miloradića „mudrosti pun or­mar“. Pri tom su Robert Su­čić, Gizela Čenar i Martin Živković predstavili svoje naj­draže štorice, crtice odnosno pjesmice na gradišćansko­hr­vatskom jeziku. Čitali su tekste različnih autorov. Ini­cijativa za ov večer je došla od Franje Bauera.

 

Predavanje „Eine schrecklich nette Nachbarschaft — Minihof und Nikitsch / Geschichte(n) einer Nachbarschaft von 1200 bis 1850“

Datum: 
sub, 03/07/2015 - 19:00

MJENOVO (7. marc) — Bib­li­oteka Mlade inicijative Mjenovo poziva na predavanje (na nim­škom) „Eine schrecklich nette Nachbarschaft — Minihof und Nikitsch / Geschichte(n) einer Nachbarschaft von 1200 bis 1850“ predaje mr. Štefan René Buzanić,

mu­zika: Heinz i Johana Hoffmann;

subota, 7. III. (19.00) na farofu.

Predsjednik Sabora Steier mora pred sud

Predsjednik Gradišćanskoga zemaljskoga sabora i bivši načelnik Cindrofa, Gerhard Steier (SPÖ), mora pred sud. Kako piše u online-izdanju dnevnika Kurier, Steiera su optužili zbog zloupotribljavanja službene vlasti kao na­čelnik. Pred kih tri ljeta su počela istraživanja protiv Gerharda Steiera zbog navodnoga lažnoga prijavljenja školarov u Cindrofu. Steier odbija ovu optužbu i tvrdi da u tom nima ni grančice istine.

 

ŽELJEZNO — Steier sām se nikada nije ćutio krivim i je naglasio, da u Cindrofu nikad nisu imali premalo školarov. Sadašnja optužba se tiče Gerharda Steiera i tri daljnje op­ćinske zaposlenike.

Tagovi: