Prez zvanja nije ni gradišćanskohrvatskoga znanja

Austrija je dužna svaka tri ljeta informirati Vijeće Europe o sv­o­ji manjina, a naravno i o Gradišćanski Hrvati. Europska čarta regionalnih ili manjin­skih jezikov, ku je sastavilo Vijeće Europe od držav potpisnic potribuje konkretan angažman za njeve ma­njine. Treti izvje­štaj Saveznoga kancelarstva iz lje­ta 2011. je tako­zvani Bericht der Republik Österreich an den Europarat über das Gedeihen der burgenlandkroatischen Minderheit

Tagovi: 

»Kulturna nagrada gradišćanskih Hrvatov« za 2104. Štefanu Geošiću

Umirovljeni i dugoljetni farnik u Klimpu­hu, prof. dr. Št­efan Geošić je 28. februara odlikovan »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov« za 2014. ljeto. Nagradu u obliku brončane skulpture To­me Rešetarića su mu dodilili po maši u crikvi u Klimpuhu, ku je muzički oblikovao doma­ći Crikveni zbor Klimpuh s na­rodom, a sa­mu sveta­čnost je pratio Crikveni zbor Trajštof sa solisticom M­a­rijom Herczeg Lentsch. Nagradu je po 11. put dodilio Koordinacijski od­bor gradišćan­skohrvatskih društav i organizacijov za is­taknuto djelovanje na podru­čju kulture.

Tagovi: 

Medjuna­rodni dan žen „starom kloštru“

Datum: 
ned, 03/08/2015 - 08:30

LIVKA (8. marc) — Medjuna­rodni dan žen nedilju, 8. III. u „starom kloštru“;

cijena: 22 €

 

8.30 sv. maša u farskoj crikvi, od 10.00 brunch I. dio s Annom Kornfeld;

u 11.30 dr. Rosa Stieger predaje o „Frau sein: gestern--heute--morgen“,

u 12.15. brunch II. dio objed (program od žen za žene i njeve obitelji;

 

uključeno je podvaranje dice!,

 

Kazališna predstava »Ham­let u selu Mrduša Donja«

Datum: 
ned, 03/08/2015 - 19:30

BEČ (8. marc) — Jedna od naj­boljih predstav zagrebačkoga Satiričkoga kazališća Kerempuh kod nas uvijek obraduju vrsnom glumom svojih članov i članic »Ham­let u selu Mrduša Donja« (Ivo Bre­šan) u Akzent Theatru;

 

nedilju, 8. III. (19.30); 4., Theresianumg. 18. Info & Ticket: tel. 01/50165-3306 (Akzent), tel. 0699/194 51 910 (Ksd „Zagreb“ — Blaško Papić)
M: office@zagrebwien.at

Sunday Jam u Centru

Datum: 
ned, 03/08/2015 - 19:00

BEČ (8. marc) — Sunday Jam u Centru (sva­ku drugu nedilju u misecu od 19.00) geslo je „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/cami i instrumenti”; nedilju, 8. III. (19.00).

Pre­davanje prof. dr. Rado­slava Katičića

Datum: 
čet, 03/12/2015 - 20:00

BEČ (12. marc) — Pre­davanje prof. dr. Rado­slava Katičića (o svoji knjiga »Hr­vatski jezik«, »Zeleni lug« i »Vilin­ska vrata«),

 

uvod: prof. dr. Ge­org Holzer, Institut za Slavistiku, Beč, u organizaciji Hkd-a “Napredak”, Matica hrvatska Beč u suradnji s Hrvatskim centrom;

 

četvrtak, 12. III. (20.00) Beč 4., Schwindgasse 14.

Fatimska pobožnost u Uzlopu

Datum: 
pet, 03/13/2015 - 17:30

UZLOP (13. marc) — Fatimska pobožnost;

petak, 13. III. pobožnost križnoga puta (17.30), sv. maša (18.00) ku predvodi mr. lic. Ro­man Frydrich, farski mod­e­rator u Cogrštofu, Otavi i Vulkaprodrštofu, po sv. maši procesija sa svićami.

 

Otvorena hrvatska čitaonica u Grazu

U Štajerskoj zemaljskoj knjižnici u Grazu otvorena je 25. februara hrvatska čitaonica ka ima oko 1200 knjig ke je prikupilo i katalogiziralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a nadopunjavat će se i novimi izdanji.

GRAZ — „Radujem se otvorenju prve hrvatske čitaonice u Zemaljskoj knjižnici u Grazu, što je znak naše bliske suradnje, ali i poticaj unapređenju naših partnerskih i prijateljskih odnosa“, rekao je savjetnik za kulturu, gospodarstvo i europska pitanja u pokrajinskoj vladi Štajerske Christian Buchmann.