Knjiga o folkloru najviši prioritet Kolo-Slavuja

BEČ — Generalna sjednica Folklornoga ansambla gradišćanskih Hrvatov, Kolo-Slavuj, je utorak, 22. januara velikom većinom potvrdila Gabrielu Novak-Karall kao predsjednicu društva. Pred odibiranjem novoga odbora je Generalna sjednica minjala štatute. Glavna promjena štatutov Kolo-Slavuja naliže status članov ansambla i imenovanje umjetničkoga peljačtva. Odsad će odbor imenovati umjetničko peljačtvo. Do sada je Generalna sjednica odibirala odgovorne za ples i muziku.