Spovid je opet u modi - piše Joško Preč

Kad se človik hoće ostaviti griha, išće načine, kako je odbaciti od sebe. Grih je grih, i bar ga tako tajiš, on je i ostat će grih. Grižnja dušnoga spoznanja nikad ne prestane u oni ljudi, ki u grihu živu, bili oni kršćani, pogani ili primitivci u Afriki negdje u dibini loze. Svaki človik nosi u sebi želju, hoće biti srićan, blažen, a u grihu mu se to ne ugoda. Spovidaju se na svoj način svi ljudi, svi narodi. Spovidaju se jedan drugomu, onda opet u nekoj špiji, u dub i na druge načine. Ali svi se hoću ostaviti griha, kad im se pojavi dužno spoznanje i je opominja, grize.

 

Mi kršćani smo u velikoj prednosti, imamo spovidaonicu, i kad čujemo duhovnike, oprošćeni su ti grihi, poj u miru, blaženi smo. Ima ih, ki polag naredbe crikve, ka naredbu ima zviranjak u Svetom pismu, nemoru pojti na spovid. Ali i oni moru svaku dob reći, u svakoj minuti: Oče oprosti! Nekamo misliti, da si Bog zatiskuje uši, kad čuje ove zdihe, prošnje. Svi smo grišniki i svi moramo dnevno za oprošćenje prositi Boga, kad svaki dan moremo pojti na spovid.
 

Koč-toč su posebne akcije drago kupljene

Reklamni slogan „Geiz ist geil!“ je popularan. Osebito sada kratko pred Božići mnogi ljudi išću posebne akcije, povoljne ponude, a prodavaonice je i nudu. Ali veliko je pitanje, je li se zaistinu isplati kupovati onda, kad ponudjači vabu ljude? Kad se dugovanja nudu lakocijenu, se je pri produkciji vjerojatno šparalo. Još i organizacija konzumentov, ka ispituje potrošna dobra (Konsumgüter), i to Stiftung Warentest, opominja, da konzument neka pazi. Testirači su kod mnogih diskontnih produktov našli manjkav kvalitet. Deviza „lakocjenu i kvalitetno“ mnogokrat ne štima. Samo četvrtina svih ponudov je zaistinu kvalitetna. Zato je bolje odlučiti se za kvalitet i uložiti malo već pinez, nego investirati krivo.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako gripu i prehladu zadržati za sebe?

Gdo poduzame sve mjere opreza more eventualno prehladu i gripu zadržati za sebe i tako prepričiti da se drugi kotrigi familije ili kolegi i kolegice na djelatnom mjestu dobavu. Kad kašljamo ili kišemo kroz kapljice prenašamo virus putem zraka. Onda se ljudi u našoj blizini moru inficirati virusom. Kapljice, ke su spale na kakovu površinu, moru inficirati ljude, ki su pobadnuli te površine. Rješenje je u običnom prostom rupčacu. Kad kišemo ili kašljamo si moramo pokriti usta i nos. Na ta način ćemo prepričiti, da se infekt prenaša na druge. Jur dica se tribaju naučiti, da u svojem žepu imaju rupčac, koga ćedu hasnovati pri kašljanju.

Tagovi: