»Sozialmarie« za SeneCura u Filežu

Socijalni dom SeneCura u Filežu je med dobitniki nagrade »Sozialmarie«. Privatna zaklada s imenom Unruhe svako ljeto odlikuje socijalne inovativne projekte. Fileški dom se je naticao kao prvi dvojezični dom za podvaranje starih ljudi.

 

Fileški dom se je naticao pod geslom „Moj jezik vridi“ sa svojom dvojezičnošću, ka se izražava i zrcali na svi područji, je rekla peljačica doma, Helga Gregorić za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće.

Tagovi: 

Izašao je »Hrvatski kulinarijum Trajštof«

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar hkdc je petak, 4. maja u socijalnom centru u Trajštofu predstavio 11. svezak iz svoje serije „Hrvatskih kulinarijumov“. U ovom izdanju izdavač na 160 stranic predstavlja različne kulinarske specijalitete Trajštofa. Neki recepti da su do 70 ljet stari. Heidi Rotpuller je ljetodan pobirala recepte, na hrvatski ih je prevodio odnosno jezično redigirao mr. Ivo Sučić.

 

Triba rušiti administrativne barijere

Prvi potpredsjednik Hrvatske vlade tr ministar gospodarstva Hrvatske Radimir Čačić je 24. aprila u Gospodarskoj komori u Beču u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Veleposlanstva RH u Beču tr Austrijske gospodarske komore sudjelovao na »Hrvatskom gospodarskom danu«. Tom prilikom je u Beču molio Austrijance, da osim u banke počnu ulagati i u proizvodni sektor u Hrvatskoj.

 

Tagovi: 

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću

Na poziv Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvatov u Gradišću i u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika (u socijalnom centru u Trajštofu), petak, 11. maja je gostovala mlada hrvatska znanstvenica dr. Aleksandra Ščukanec iz Zagreba. Zainteresiranoj publiki je predstavila svoju knjigu, ka temelji na disertaciji o temi »Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću«.

Vrsni uvod u ovu tematiku je dao dugoljetni suradnik Zigh-a i jezikoslovac mr. Ivo Sučić (v. zdola):

 

Tagovi: 

Branko Kornfeind odlikovan »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov«

Mr. Branko Kornfeind, farnik u Pandrofu i Novom Selu je odlikovan »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov« za 2011. ljeto. Nagradu u obliku brončane skulpture likovnoga umjetnika kipara Tome Rešetarića kao i povelju  su mu dodilili 12. maja u okviru svečevanja u dvorani u Novom Selu. Laudator je bio mr. Tibi Jugović a bio je i vrlo bogat muzički program. 
 

Tagovi: 

»Mondo piccolo« u Novoj Gori

Mali svit »Mondo piccolo« je svit Don Camilla i Beppona, kade se obadva liki stalno svadjaju i se svenek nanovič i pomiruju. Ča nje sjedinjuje: da ljubu ov „svit“ i ljude ki ovde živu, a takaj i ljubav prema nogometu. Tako se je našla prilika da odgovorni za kazališće u Novoj Gori jednoč predstavu utakmicu na pozornici u svojem selu. Politika je što ove dva razdvaja kao i stanovnike — i njev jezik. I jur je gotova radnja za dvojezičnu predstavu.

Tagovi: