Generalna sjednica Društva za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov

Na svojoj generalnoj sjednici, 30. augusta se je Društvo za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov Dogh malo pomladilo. Po izvješćaju predsjednika i blagajnika je bilo rasterećenje i biranje novoga odbora. Predsjednik je dalje ostao mag. Branko Kornfeind, a za potpredsjednike  su birani mag. Martin Miletić i Štefan Matković. Diskusija o daljnjem programu je bila dosta živa.

Dubrovnik u zrcalu mladih gradišćanskohrvatskih maturantov

Neizmjerna čarobna lipota, kamo god pogledaš, prezentira se u sjaju žarkoga sunca i u sjaju blijedoga miseca! Zvanaredna gostoljubljivost, kamo god dojdeš! Mjesto, kade je dozvoljeno razvijati kreativnost! Prikoredno bogatstvo kulture i povijesti! Raj na zemlji! To je za nas Dubrovnik, u kom smo mi, školari 8. razreda gornjopuljanske Panonske gimnazije, smili boraviti od 13. do 20. septembra ovoga ljeta.

Hannah: „Iz Beča smo putovali zrakoplovom u Dubrovnik. Kad sam kroz oblok u zrakoplovu zaobličila ta prekrasni gradić, sam se odmah zaljubila u njega.“

»Hrvatski dan« u Novom Selu s novom koreografijom o važnosti vina

»Hrvatski dan« u Novom Selu je ljetos stao u znaku regionalne hrvatske kulture ovoga kraja na čistom sjeveru Gradišća. Lani pri prikazivanju „Novoseoskoga pira“ se je rodila ideja, da bi se opet mogla reaktivirati plesačka grupa Hatskoga kola. Našlo se je pak šest pari iz bivšega sastava i nekoliko novih licev a i koreograf Milorad Smoki Samardžija je bio pripravan da uskoči. Produkt je splet „Vino“ i želji pokazati na važnu ulogu vina u selu.

Tagovi: 

80 ljet farska crikva u Pinkovcu

PINKOVAC — Na kiritof, 26. septembra je fara Pinkovac svečevala 80. obljetnicu blagoslavljanja crikve sv. Jožefa. Mjesni farnik mag. Štefan Raimann, sin sela i zlatomašnik mag Raimund Temel i novi dijakon mag. Georg Vuković, po majki Pinkovčan, su skupa služili sv. mašu. Predjsednik farskoga savjeta Franc Čenčić je pozdravio vjernike i goste i je peljao kroz program. Muzički su kantor Jožef Kovač i Top-Pinkovac oblikovali svetačnu sv. mašu.

S Mjenovci i Gerištofci u Celje

MJENOVO — Srijedu. 25. augusta otpravila se je piše na put u štajersko Celje na veliko hrvatsko shodišće, Mariji Celjanskoj grupa iz Mjenova (15) i iz Gerištofa (5). Med njimi je i 7-ljetni Fabijan Milodanović marljivo putovao.

Subotu, 28. septembra napodne su svi zdravi stigli do predvidjenoga cilja kod Majke Božje Celjanske, i predali su svoje želje i molitve pred milosnim oltarom.

Srdačno se željimo zahvaliti organizatoru, predmoliteljem i vozačem ki su je pratili.

Posvećen Egidije Živković, novi i treti po redu biškup Dijeceze Željezno

Subotu dopodne, 25. septembra u Stolnoj crikvi u Željeznu su posvetili dr. Egidija Živkovića (47) novim i tretim po redu biškupa Željezna. Porijeklom iz Stinjačkoga Vrha (Hackerberg) i po Štefanu László-u drugi gradišćanski Hrvat na čelu Dijeceze Željezno. Na ov svetačni akt su doputovali vjerniki iz cijeloga Gradišća. Tako je došlo iz domaće fare biškupa, iz Stinjakov, nekoliko sto ljudi kao i mnogi iz Stinjačkoga Vrha, domaćega mu sela.