Mesopusni djed i baba su zbogom dali zimi na Undi

UNDA — Fašinjski par se je ponovo obraćao na kotaču subotu, 26. februara. Ima jur i 21 ljeto otkada je Osnovna škola Unda oživila ov mesopusni dogadjaj pomoću roditeljev i civilnih udruženj — na veselje Undancev i svih gostov iz okolišnih sel. Sada Unda već nima ni osnovne škole ni čuvarnice, ali seoska samouprava pod peljačtvom načelnika Ferija Guzmića i nadalje organizira ov veseli, zimski običaj. Naravno da školska dica sa svojimi roditelji imaju isto važnu ulogu u organizaciji mesopusne povorke.

 

Tagovi: 

Poljanci slavu i su jako aktivni

VULKAPRODRŠTOF — Hrvatsko folklorno društvo Poljanci je vrlo aktivno a svenek i nanoviö se najde prilika, da se slavi. Peljačica tamburaškoga orkestra Stefika Feržin je 29. februara na rastoku Paisler u Vulkaprodrštofu svečevala svoj 50. rodjendan, a Paula Lang, dugoljetna jačkarica (alt) u folklornom zboru je 15. januara u krčmi Schlögl u Otavi slavila svoj 60. rodjendan u krugu obitelji i prijateljev.

 

Tagovi: 

17.500. sv. maša

PANDROF — Farnik u Pandrofu i Novom Selu mr. Branko Kornfeind nedilju, 6. marca je bio pozvao na neobičan jubilej: svečevao je 17.500 sv. mašu (polag svojega popisa o broju Božjih službov ke je svečevao od svojega zaredjenja za duhovnika). U crikvi su svirali Hatsko kolo iz Novoga Sela i Tamburica Bijelo Selo, a koncelebrirao je farnik u B. Selu.

Nastavljaju s napadi na Branka Kornfeinda

ŽELJEZNO — Kako javlja Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće Zemaljski školski savjet premišljava pokrenuti pravni postupak protiv farnika u Pandrofu i Novom Selu mr. Branka Kornfeinda „u slučaju, da on sām od sebe ne istupi iz školske službe“. Predsjednik zemaljskoga školskoga savjeta, mr. dr. Gerhard Resch je rekao, da postoju daljnja predbacivanja protiv Kornfeinda ki da bi u podučavanju šikanirao dicu.

Novi hrvatski veleposlanik G. Bakota je službeno pohodio Hrvatski centar u Beču

Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, Gordan Bakota, je srijedu, 9. marca predao vjerodajnicu austr. saveznomu predsjedniku H. Fischeru. Isti dan je na poziv Hrvatskoga centra u Beču pohodio ovu središnju udrugu u društveni prostorija u Schwindgasse 14. Tom prilikom su ga informirali zastupniki Hrvatskoga centra, Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Hrvatskoga štamparskoga društva, Hrvatskoga akademskoga kluba i Matice Hrvatske Austrija o najaktualniji dogadjaji i otvoreni pitanji i želja hrvatske zajednice u Beču.

Tagovi: 

Kemljanski mesopust je bio velik uspjeh

Ovo zimsko mesopusno (faršangsko) vrime 19. februara je u Kemlji blizu 240 pohodnikov takorekuć dotiralo na hrvatski bal. U velikoj hali u mjesnom kulturnom domu su sada jur po drugi putmesopusni djedi po starom zakonu pokazali, da kako je bilo nekada kod nas. U punoj dvorani gosti su se izvanredno dobro zabavljali, a došli su bili i iz cijele okolice: od Bizonje početo prik Esteraja i Slovačke, od Staroga Grada do Budimpešte su doputovali znatiželjni gosti na naš bal, koga je organizirala Hrvatska samouprava.

 

Tagovi: