Ne bludi me, imam upravo super ideju!

Sve već ljudi djela pod uvjeti, ki za njevo djelo nisu povoljni. Amerikanske činovnike negdo svake tri minute prekine pri djelu, je izvidilo sveučilišće University of California, Irvine. Ti podatki sigurno odgovaraju i za nas. Da bi se po prekidu posla človik opet mogao koncentrirati, projde 25 minut. Većina ljudi tolerira prekide, kad druge ne kani razočarati.

Tagovi: 

Povodom »Lisztovog ljeta« 2011. (3)

Glazbena kritičarka nas ovom prilikom podsjeća i na to da je Lisztov koncert u Zagrebu bio takaj i politikum. Zdenka Weber: „U ovom ljetu glazbeni svit obilježava dvi obljetnice skladatelja čiji opus nisu samo znatno obogatili europsku glazbu nego su i doprinesli nje razvoju u smiru utemeljenja novih oblikov i novoosvojenih slobod glazbenoga jezika. Ugarskoga skladatelja Franza Liszta (Ferencz Liszt Doborján, Rajnof, Raiding, danas u Austriji, * 22. oktobra 1811. - † Bayreuth, 31. julija 1886.), koga se spominjamo u prigodi 200.

Tagovi: 

Otvaranje izložbe o F. Lisztu u zemaljskom muzeju

ŽELJEZNO — 2011. stoji u znaku kompozitora i pijanista F. Liszta, ki se je rodio pred 200 ljeti u malom selu sridnjega Gradišća Rajnof (Raiding), kade je njegov otac bio upravitelj kneza Esterházyja. Da bi se to vridno svečevalo Zemaljska vlada skupa s društvom Kultur-Service Burgenland je izdjelala plan za mnoge koncerte i izložbe na različni mjesti. 16. marca su otvorili izložbu u Zemaljskom muzeju u Željeznu.

Tagovi: 

Novi direktori škol su dostali svoje dekrete

ŽELJEZNO/NOVA GORA — Petak, 18. marca zemaljski poglavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je predao osam učiteljem dekrete prilikom imenovanja direktorom. Med njimi je i Karl Knor, direktor dvojezične OŠ u Novoj Gori. Knor od septembra lanjskoga ljeta pelja novogorsku osnovnu školu, jer je dugoljetni direktor, Karl Kovač, stupio u mirovinu.

Zvana toga su 23 učiteljice i učitelji dostali službene ugovore. Ovi podučavaju od početka ljetnoga semestra na gradišćanski obavezni škola. Većinom su nadomjestili učitelje, ki su stupili u mirovinu.

(uredn.)

Pohod delegacije Europskoga vijeća svim manjinam u Austriji

Delegacija Europskoga savjeta je 15. do 18. marca bila na četverodnevnom pohodu u Austriji, da se informira o situaciji narodnih grup u Austriji. 15. marca su se sastali sa zastupniki koruških Slovencev, srijedu, 16. su delegati došli u Gradišće i se sastali sa zastupniki gradišćanskih Hrvatov, Ugrov i Romov a dan kasnije su se u Centru austrijskih narodnosti u Teinfaltstrasse u Beču sastali sa zastupniki narodnih grup u Beču.

Informirali su se o situaciji šest autohtonih manjin. Na programu su stali i razgovori sa zastupniki ministarstav i zemalj, političkih stranak i medijev.

Tagovi: 

Ljetošnje hobi-kegljanje Hkd-a

U sljedećem donašamo rezultate ljetošnjega 15. hrvatskoga kupa hobi-kegljanja za odrašćene u sridnjem Gradišću u organizaciji Hkd-a. Kod dice pri 2. naticanju ove vrsti u Malom Borištofu su imali ovput čuda već kegljačev.

 

 

Rezultati: 2. hrvatskoga dičjega kupa hobi-kegljačev   (kegalj)

Tagovi: 

Savez je društvam podilio 1.161.300 eurov

Prošlo je jedno ljeto otkad se je hrvatski Savjet za narodnu grupu u Željeznu sastao na sjednicu pandiljak, 14. marca. Pri tom su zastupniki političkih stranak, Crikve i društav zaključili predlog o podiljenju saveznih subvencijov za tekuće ljeto. Podilili su 1.161.300 E. Za novoga predsjednika gremija je odibran zastupnik u Zemaljskom saboru Leo Radaković (VP), predsjednik Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov.

U toj funkciji je po jednom ljetu naslijedio Martina Ivančića (SP) od Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra.

 

Tagovi: