Štefan Kočiš časni gradjan Dolnje Pulje

DOLNJA PULJA — Muzičar i kompozitor prof. Štefan Kočiš, ki je 12. decembra svečevao svoj 80. rodjendan, je nastao časni gradjan općine Frakanava-Dolnja Pulja. Časno gradjanstvo su mu predali u Crikvi sv. Bartola prilikom jubilarne vešpere nedilju, 12. decembra. Ovu nagradu je Štefan Kočis dostao kao drugi gradjan Dolnje Pulje a dvojezičnu povelju mu je tom prilikom predao načelnik Toni Blazović.

Adventska svetačnost Hrvatov na Hati u Ugarskom Starom Gradu

Hrvatska samouprava Staroga Grada (Mosonmagyaróvár) u Ugarskoj je 4. dec. pozvalo na svoju jur tradicionalnu adventsku svetačnost u Bijelom konju (Fehérló/Risljin). Starogradski Hrvati pod peljanjem Joška Tolnaija i Ljubice Medjimori su sastavili bogat muzičko-zabavni program. U dvorani Risljina je došlo pred svim puno izvodjačev ne samo iz hrvatskih sel u Ugarskoj, nego i iz susjedne Slovačke i iz Austrije.

Hrvatski centar častio Franju Ratašića

Dugoljetni i bivši funkcionar unutar Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču Hgkd dipl. inž. Franjo Ratašić je 20. novembra svečevao svoj 75. rodjendan. Hrvatski centar — koga ne bi bilo bez Franje Ratašića — mu je prilikom božićnoga koncerta Dubrovačkih kavaljerov u Hrvatskom centru, srijedu, 15. decembra čestitao i predao kao poklon originalnu karikaturu Petra Palkovića o sve većem broju hrvatskih društav. Karikatura je iz 1994. ljeta, kada je utemeljen (Gradišćansko)Hrvatski centar sa sidišćem u bečkoj Schwindgasse 14.

Jasmila Žbanić o filmu »Na putu«

Početkom decembra se je u Beču po treti put održao internacionalni filmski festival ljudskih prav „This Human World“. Pri toj priliki se je i pokazao film bosanske režiserke, Jasmile Žbanić, »Na putu«, u kom igra med ostalimi i puno hrvatskih glumcev. Žbanić je u glavnom poznata za svoj prvi dužički film »Grbavica«, s kim je i osvojila — med drugimi nagradami — i Zlatni Medvid na Berlinale 2006. Film »Na putu« je bio prikazan pri naticanju ovoljetne Berlinale. Prilikom ovoga prikazanja u Beču je režiserka Žbanić i sama došla u Beč i bila pripravna za razgovor za Hrvatske novine.

Tagovi: 

Hrvatski bal 2011 u bečkom Kursalonu

Završavaju glavna pripravna djela za centralni Hrvatski bal, 22. januara 2011. u  Kursalonu u Beču. U javnoj degustaciji odlučeno je o hrvatskom balskom vinu: bijelo će biti «Mišani rasad« (Gemischter Satz) Konrada i Martine Mariel iz Vulkaprodrštofa i »Plava Frankovka« (Blaufränkisch) Juliane Wieder. Geslo dojdućega bala je „90 ljet Gradišće“ a polag toga se redi i odabir programa i muzičkih grup.

Tagovi: 

Rod smo izabrani - piše Joško Preč

Jezuš Sin Božji rodio se je zbog nas, da se mi svi rodimo za Boga. Marija rodila ga je svemu svitu, svim ljudem. Rodila se je ljubav na svit i ta ljubav širit će se po svem svitu, do konca svita, da se i mi svi pretvorimo u ljubav na vijeke. U Betlehemu se je ljubav rodila na svit i ljubav dominira i dominirat će i protiv najveće zloće, i nek ljubav more biti pobjednik, jer ljubav je Bog i Boga nigdor nikakova zloća i sva paklenska moć prevladati nemore.