Sami zeti se za nos

Priredbe prošlih tajedan su pokazale, kako nevjerojatno mnogovrsna je naša scena, ča se tiče političkih pogledov, ča se tiče društvenih pogledov, ča se tiče odnosa prema hrvatskomu jeziku i ča se tiče samomu znanju jezika i priznavanju toga.

Vinarija Šumić

Obitelj Šumić iz Uzlopa je poznata za svoja vina i premirana žgana, a 4. novembra zvana toga poziva opet na tradicionlani „Genussgassl”. U intervjuu je Štefan Šumić dao uvid u obiteljsko poduzeće kot i najnove produkte.

S prošlošću u pameti gledati u budućnost

Hrvatske novine postoju 113 ljet. Rado velimo, da smo najstarji tajednik u panonskom prostoru. Peljati ovakovu instituciju dalje – morebit do 150. obljetnice – je ada velika odgovornost i čast. Neki moji prethodniki bi pisali: Čast i jaram. Ali jarmov je samo već u muzeji i tako gledam pozitivno u budućnost. Nasljedjujemo zvijezdu, kako bi to 1910. ljeta pisali.