Ča si moremo odgledati od naših živin

Svenek nanovič nam se dogodi, da smo mi ljudi nenavidni našim domaćim živinam za jednostavan žitak: Kucak drimlje, dokle se mi mučimo na vrtu. Nijedna riba se ne triba bojati za nje dohodak. Zač moramo biti nenavidni? Mi si moremo i nešto odgledati od naših pernatih i dlakavih prijateljev!
Kokoše recimo se koncentriraju na to, ča najbolje znaju, a to je leći jaja.
Svaka kokoš na dan zleže jedno jaje, a to je dost. Mogli bi i mi perfekcionirati naš produkt tako, da se već ne da poboljšati.

Tagovi: 

Ste znali? Vodencvijet je kralj vrtnoga jezerca?

Malo se ka vodena biljka more pohvaliti lipotom vodencvijeta ili lopoča (Seerose). Lopoč sliši rodu s botaničkim imenom Nymphaea. Lopoče kinči veliko plutajuće kožnato lišće, ko je srcoliko. I njegovi cvijeti plutaju na vodi. Farba im varira od bijele prik žute, ružaste do plave. Neki potribuju diboku vodu, drugi rastu i u plitki jezeri. Zvana ukrasnih svojstav, ove biljke imaju i ljekovita svojstva. Za to se hasnuje list, cvijet i rizom (Rhizom). Lopoči ne podnašaju hladnoću. Ako je rizom u dibini, na koj se voda ne smrzne, preživu zimu. Kod nas je proširen bijeli lopoč (Nymphaea alba).

Tagovi: 

Ste znali? Kako ćete imati već mjesta u koferu?

Pri zibiranju prateži ćemo se odlučiti za maksimalno tri temeljne farbe. Zapravo moremo kombinirati sve. I tako ćemo svenek imati novi outfit. Sljedeće farbe harmoniraju: bijelo-tirkiz-oliv; bijelo-tirkiz-koralja; bijelo-škuro-plavo-črljeno; bijelo-črno-črljeno; bijelo-bež-svitloplavo; kafecko-orandžasto-zlato; črno-bijelo-farba džinsov. Igrati se mirno moremo i s aksesoari. Oni su kinč svakoga outfita.

 
Hiti ovoga ljeta su:

Tagovi: 

Pohod crikvi je duševna hrana, ka nam godi

Crikve sadržavaju mnoge dragocjenosti, ali i one same su dragocjene. Crikvu mnogokrat zovemo i „hižu Božju“. U nju moremo stupiti nutar kot da bi stupili u stan prijatelja. Jur čim prekoraknemo prag, moremo uživati ono, ča je u crikvi drugačije: svitlo, tišina, duha, temperatura. Kad neku crikvu pohodimo po prvi put, si moremo jur vani predstavljati, ča nas nutri more čekati. Osebito suvrimene crikve nas moru presenetiti. Izvana je takova crikva recimo trizno oblikovana, a nutri zrači teplina.

Tagovi: 

Halje i tunike perfektno idu s leggingsi

Leggingsi ili na hrvatskom jeziku tajice se momentano nosu uz halje i šik tunike. Oni su takozvani „must-have“. Kako najbolje uživati leggings-look, to će nam danas biti tema. Leggingsi nam se kažu u svi mogući farba i mustri. Nositi je moremo na različne načine. Ako upravo kupujete Vaše prve tajice, neka one budu neprovidne (blickdicht), u neutralnoj farbi, recimo črne ili kafecke. Leggingse moremo kupiti u svi mogući dužina, od capri-dužine do košćic. Najbolje je probirati je i onda individualno odlučiti, ka dužina najbolje izgleda.

Tagovi: 

Ste znali? Kako prepoznati dobar turistički vodič?

Prvo je važno, pogledati, je li turistički vodič (Reiseführer), koga držimo u ruka, odgovara načinu našega putovanja. Kako opširna su poglavlja o kulturi, naturi, organizaciji slobodnoga vrimena i infrastrukturi? Ke aktivnosti su opisane? Plaža i voda? Pišačenje? Pohodi muzejom? Šoping? Šport? Ono, ča nam leži na srcu, ono bi tribalo biti opisano u potankosti! Dobro je, pogledati si ponude za kvartir i  gastronomiju, je li odgovaraju našim financijskim mogućnošćam. Po ti cijena se naime redu i sve druge ponude za izlete.
 

Tagovi: