Nova hrvatska veleposlanica u Austriji Vesna Cvjetković predala vjerodajnicu

Nova veleposlanica Republike Hrvatske u Republiki Au­striji, dr. Vesna Cvjetković je srijedu, 7. oktobra predala svoju vjerodajnicu austrijsk­o­mu saveznomu predsjedniku dr. Heinzu Fischeru. Velepo­slanica Cvjetković je rodjena u Dubrovniku i je u 1970.-i ljeti studirala teatrologiju u Beču. Kao hrvatska velepo­s­lanica u Beču je naslijedila Gordana Bakotu, komu je u 30. juniju po već od četiri lje­ti istekao mandat i ki se je vratio u Ministarstvo vanj­skih poslov u Zagreb.

Hrvati i Slovenci bili na razgovori u Zagrebu

Povodom 60. obljetnice potpisanja Austrijskoga državnoga ugovora je delegacija Gradišćanskih Hrvatov i ko­ru­ških Slovencev bila na pohodu hrvatskomu premijeru, Zo­ranu Milanoviću i predsjednici Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Dariji Krstičević. Informirali su je o stanju u vezi s ispunjenjem Članka 7. Državnoga ugovora iz 1955. ljeta.

Šengenski sporazum se počeo razdrobiti

Glavni povod za sastanak mi­nistrov unutarnjih poslov u Parizu bio je koncem augusta spričeni po­kolj u brzom vlaku Thalys iz P­ariza pre­ma Bruxellesu i Am­ster­da­mu, kade je nekolicina putnikov uspila savladati i raz­oružati Marokanca Ayouba el-Khazzanija. Sa sastanka u Parizu stigao je dosad naj­jači udar na »Schengen«, a deset minis­trov predlaže da se ozakoni mo­gućnost ponov­no­ga upeljanja kontrolov id­en­titeta putnikov pri prelasku granic. Ministri ne tražu po­vratak na nekadaš­nje stanje, kad su postojale gra­nice iz­med držav, medjutim, nisu zadovoljni ni sadašnjom s­i­tuacijom u koj uopće nima ni­kakovih graničnih kontrolov, pa ni kontrolov potencijalnih teroristov.