MINI-METRON za 2015. KroaTarantati

Hrvatska kulturna nagrada »MINI-METRON« Hrvatskoga centra narašćaju za posebne ideje i istaknuta dostignuća na području očuvanja ili ra­z­vijanja hrvatske riči, hrvat­skoga odnosno dvojezičnoga školstva, razmjene omladine, dizanje hrvatske samopou­z­danosti i kulturnoga izražaja mladine i za mladinu. »Mi­ni-Metron« se dodiljuje godišnje u obliku svetačnosti. Nagrada je u obliku skulp­ture od stakla s u­gravira­nim natpisom i pove­lje na hrvat­skom jeziku.

 

Sastanak o Okvirnoj konvenciji o obrambi nacionalnih manjin

Pri cjelodnevnom zasjedanju i savjetovanju Savjetodavnoga odbora Vijeća Europe, ki pregledava realiziranje Okvirne konvencije za obrambu nacionalnih manjin četvrtak, 4. februara u Beču bilo je i govora i o situaciji gradišćanskih Hrvatov i uopće a po­sebno i u Beču. Cilj sas­ta­n­ka je bio, da sastavu četvrti komentar o ispunjenju Okvirne konvencije, ku je Au­strija ratificirala jako usko i ograničila područje autohto­nih manjin na odredjen teritorij, tako da je isključila gr­a­dišćanske Hrvate u Beču.

 

Svih 6 autohtonih manjin — 37 pitanj ministrici Heinisch-Hosek

Srijedu, 20. januara su se u prostorija Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra u Željeznu sastali predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup. Dogovorili su se o pismu i k­a­talogu pitanj kimi ćedu se o­bratiti ministrici prosvjete (podučavanja) Gabrieli Hei­nisch-Hosek zbog planirane reforme naobrazbe. Pri ovoj sjednici su izdjelali katalog sa svega skupa 37 pitanj.“

 

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Slovačkoj na pohodu i hrvatskoj zajednici

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je bila srijedu, 9. i četvrtak, 10. decembra na slu­ž­benom pohodu u Slovačkoj. Sastala se je sa slovačkim kolegom Andrejem Kiskom, s premijerom Robertom Fi­com i predsjednikom parlamenta, Peterom Pellegrinijem. Težišća razgovorov su bili jačanje gospodarske suradnje i položaj nacionalnih manjin. U Devinskom Novom Selu je hrvatska predsjednica pohodila Muzej hrvatske manjine i se sastala sa zas­tupniki gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj, s Hrvatskim kulturnim savezom u SK.