Pouka Hrvatom — ideja „velike Srbije“ živi

Šešelj veli da je „velika Srbija besmrtna ideja“. Hrvati ki nisu lakovjerni svisni su te pogibelji s Istoka. Ipak, hv­a­la na upozorenju. I samo sp­­o­minjanje „očuvanja Jugosl­a­vije“ kao alibija, Hrvate sv­o­di na separatiste.

BEOGRAD — Nepravom­o­ćna oslobadjajuća presuda Še­šelju, s obrazloženjem ko je cijelo njegovo bojno angažira­nje svelo na političku borbu i branjenje srpstva, znači da je Tribunal „legalizirao“ i ideju velike Srbije. Hrvati, a izgledno i ostali nesrbi ki su stradali u boji 90-ih, tribaju upravo ta­ko zaključiti. I ne uspavljivati se tim, da je to „prvostupanj­ska presuda“, da će se tu­žite­lj­stvo žaliti itd. To je manje va­žno. Žalbeni rok bit će većljet­ni, a kada bi bilo istinito da je Šešelj terminalno bolestan, to bi značilo da neće ni dočekati eventualnu promjenu presude. Stoga valja zaključiti da ćedu generacije srpskih nacionalis­tov biti osokoljene (ermutigt) pogledom Haaškoga suda na ideju o stvaranju velike Srbije, u čije su stvaranje iz Beograda nekoliko puti kretali i ča je uvi­jek rezultiralo tisućima žrtav. Kako jako dobro poznajemo tu povijest, nećemo zaboraviti po­sljedice ke su velikosrbi proizveli u pokušaji osvajanja tu­djih teritorijov i fizičkoga uništava­nja drugih narodov i imovine — za Hrvate će ideja o velikoj Sr­biji ostati zločinačka.

Trilaterala išće odgovor na migrantsku krizu

Predsjedniki Hrvatske, Slo­venije i Austrije petak, 18. marca su se nekoliko uri du­go sastali u Varaždinu, na dan kada su EU i Turska u Bruxellesu pokušavali posti­ći ključan sporazum o zaus­tav­ljanju migrantskoga vala pr­e­ma Europi. Kolinda Grabar-Kitarović je bila doma­ćin B­o­rutu Pahoru i Heinzu Fische­ru na tretom neformalnom summitu ki se održavaju od 2014. Izbiglička kriza tri­ba­la je biti glavna tema djelatnoga sastanka čelnikov trih članic EU-a i zemalj na nedavno zatvorenoj tzv. balkan­skoj migrantskoj ruti.

Berlaković stavio parlamentarno pitanje ministrici Heinisch-Hosek

Bivši austrijski ministar po­ljoprivrede i okoliša di Niki Berlaković i sada zastupnika Narodne stranke u Saveznom vijeću, Parlamentu i govorač za narodne grupe ÖVP-a, se je pismeno i na parlamentar­noj razini obratio ministrici za naobrazbu, Gabrieli Heinisch-Hosek (SPÖ) u vezi s potribovanji narodnih grup pri ostvare­nju reforme naobrazbe.

Jurica Čenar u »Razgovoru u Centru«

Književnik, aktivist i novi­nar Jurica Čenar je 2. marca bio gost »Razgovora u Centru«. Povod je bila publikacija mo­nografije Ðura Vidmarovića o Jurici Čenaru i njegovom pjesničtvu, ka je izašla lani u novembru. Voditelj večera, Petar Tyran, je pri razgovo­ru istaknuo Juricu Čenara i kao novinara i aktivista za hrvatsku narodnu grupu.

Miro Cerar po demonstracija po­zvao Slovence da se ne plašu migrantov

LJUBLJANA — Slovenija je sigurna država i gradjani se ne tribaju bojati migrantov, rekao je premijer Miro Cerar, reagirajući na prosvjede ki su u protekli tajedni održani u već mjest kad je vlada planirala otvaranje privrimenih centrov za mig­rante. Zadnji je takov prosvjed, demonstracija održana 20. feb­ruara u mjestu Šenčur kod Kranja, kad je već tisuć ljudi s dr­žavnimi zastavami i transparenti tražilo da vlada opozove na­mjeru otvaranja centra za migrante u prostorija lani zatvorene robne kuće Baumax.