Primarne oznake

Datum:

nedjelja, 25 veljače, 2018 - 15:00

KUGA — »Mudrosti pun or­mar«

Datum: 
nedjelja, 25 veljače, 2018 - 15:00

VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 25. 2. (15.00) Lite­rarni krug »Mudrosti pun or­mar«

čitaju: Edita Mühlgaszner, Ivan Rončević i Vlado Vuković.