Primarne oznake

Datum:

13/01/2018 - 20:30

16. Kuga bal — geslo „Kugalaxia“

Datum: 
sub, 13/01/2018 - 20:30

VELIKI BORIŠTOF (13. januar) — 16. Kuga bal — geslo „Kugalaxia“;

 

otvaranje: Kuga-aktivisti, muzika Paxi;

črljeni bar: pijanist,

u podrumu: DJ Jonathan Reiner,

gag u polnoć: Kuga-aktivisti;

 

su­bota, 13. I. (20.30);

ulaznina: 19/22 €, grupe od 10 osob 17 €;

rezervacije: tel. 02614/7001.