Primarne oznake

Datum:

01/12/2017 - 19:00

15. godišnjice rada Hrvatske dičje škole

Datum: 
pet, 01/12/2017 - 19:00

VÖSENDORF (1. decembar) — Austrijsko-hrvatska krovna udruga za obrazovanje, kulturu i socijalne posle iz Beča Anno ’93 poziva na svečevanje 15. godišnjice rada Hrvatske dičje škole;

petak, 1. XII. (19.00) u Kultursaal,Vösendorf, Kindbergstr. 12.