Primarne oznake

Datum:

petak, 3 studenog, 2017 - 19:00

»Večer folklora Hrvatov u Slovačkoj«

Datum: 
petak, 3 studenog, 2017 - 19:00

DUBRAVKA (kraj Požuna; 3. novembar) — Hrvatski kulturni sa­vez poziva na »Večer folklora Hrvatov u Slovačkoj«;

nastupaju Jačkarni zbor Rosica (DNS), Tamburaški orkestar Konjic (Jandrof/ Čunovo) gosti iz Austrije i Ma­djar­ske;

petak, 3. XI. (19.00), Ve­liki domu kulture, Saratovská 2/A.