Primarne oznake

Datum:

24/09/2017 - 14:00

Žetvena zahvalnica u Trajštofu

Datum: 
ned, 24/09/2017 - 14:00

TRAJŠTOF (24. sep­tembar) — Žetvena zahvalnica,

ne­dilju, 24. IX. (14.00) s folklornom grupom Poljanci;

u farskom škadnju.