Primarne oznake

Datum:

četvrtak, 2 ožujka, 2017 - 20:00

Prezentaciju "Zbornika o simpoziju u čast ak­ademika Niko­le Benčića

Datum: 
četvrtak, 2 ožujka, 2017 - 20:00

BEČ (2. marc) — Hrvatsko štamparsko dru­štvo i Hrvatski centar pozivaju na prezentaciju zbornika (knjige) o simpoziju u čast ak­ademika Niko­le Benčića;

 

uvod daje Petar Ty­ran (urednik zbornika) o simpoziju Gabriela Novak-Karall (Hrvatski centar), o zborniku: sveuč. prof. dr. Georg Holzer (Institut za slavistiku);

referat akademik dr. Nikola Benčić;

muzički o­kvir ŽVS Biseri (Unda);

 

četvrtak, 2. III. (20.00) u Hrvatskom centru;

Beč 4, Schwindgasse 14.