Primarne oznake

Datum:

subota, 3 prosinca, 2016 - 15:30

Hrvatski advent u Ugarskom Starom Gradu

Datum: 
subota, 3 prosinca, 2016 - 15:30

UGARSKI STARI GRAD (3. decembar) — Hrvatski advent;

 

n­a­stupaju:

dica čuvarnice Bizonje, Jačkarni zbor Mali Dunaj (Kemlja), Bizonjski tamburaši, Kud Konoplje (Kemlja), starogradski tamburaši Trzalica, Muško jačka­r­no društvo Hrvatski Jandrof;

 

su­botu, 3. XII. (15.30) u dvorani Fehér ló (u Bijelom Risljinu).