Primarne oznake

Datum:

petak, 2 prosinca, 2016 - 19:30

KUGA — "Znan­stveni članki gradišćanskih Hr­vatov"

Datum: 
petak, 2 prosinca, 2016 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 2. 12. (19.30) — Znan­stveni članki gradišćanskih Hr­vatov;

 

muzički okvir: Jam-trio, po­zdrav i moderacija Marko Zvo­narić, projekt predstavljaju Gerlinda Ste­rn-Pauer i Sarah Karall;

autorice: Silvija Bucolić, Lidija Novak, Ivan Rotter i Katarina Tyran;

 

promocija knjige: Rudolf de Cillia, sve­u­či­lišće Beč.