Predsjednica Hrvatske Koli­n­da Grabar-Kitarović najavila je otvaranje konzulata u Juž­noj Koreji i Kazahstanu na Konferenciji veleposlanikov, generalnih konzulov i otprav­nikov poslov. Kako bi Hrvat­ska bila uspješnija u svojoj zadaći promicanja državnih i nacionalnih interesov nuž­no je reformiranje diplomat­ske mriže, ča uključuje popunu nekih praznin na geopolitičkoj karti svita, rekla je u petak, 25. augusta predsje­d­nica K. Grabar-Kitaro­vić na sp­omenutoj konferenciji. 

ZAGREB — Predsjednica je dan ranije uručila vjerodajnice 12 novih veleposlanikov i poručila im da na novi dužno­sti sve svoje snage i domoljub­lje stavu na raspolaganje Hrvatskoj. „Uvjet za uspješnije djelo hrvatske diplomacije je reformiranje hrvatske diplomatske mriže i popuna nekih praznin na geopolitičkoj karti svita. Ne smimo si dopustiti z­anemarivanje nekih odrediš­ćev, uvelike kasneći za interesi našega gospodarstva. Osim ča moramo bolje iskoristiti član­stvo u EU, odnosno sve mogućnosti ke su nam tim pružene, ne smijmo zanemariti nevjerojatan potencijal gospodar­ske i političke suradnje s drugimi dijeli svita, posebice Af­ri­kom, azijsko-pacifičkim pros­torom i Latinskom Amerikom, kako bi izvoznikom otvarali no­va tržišća“ tr da… je „krajnje vrime“ da Hrvatska ima veleposlanstva u svi zemlja G20 tr da triba razmišljati i o novi regionalni čimbeniki, nagovijes­tivši otvaranje konzulatov u Ju­žnoj Koreji i Kazahstanu.

Va­njska politika se kreira u Zagrebu, a ne u Bruxellesu

U svojem govoru pred deve­deset diplomatov rekla je da je u većini zemalj ke je posjetila primijetila neiskorišćen poten­cijal razvoja bilateralnih odn­o­sev. „I u odnosi s državami članicami EU vidu se posljedi­ce održavanja kontaktov samo u Bruxellesu. Ne more se bila­terala peljati samo u Bruxellesu, iako on omogućuje redovi­te kontakte na visokoj razini. Kad smo jur kod Bruxellesa, hrvatska vanjska politika se do­govara, odredjuje, oblikuje i uskladjuje isključivo u Zagrebu i onda prenosi na razinu dog­o­vorov držav članic, a ne obrnuto“…

„Govoreći o cilji i područji djelovanja, posebno je spome­nula hrvatsko iseljeničtvo, čiju ulogu i doprinos u stvaranju h­rvatske države „nikad ne smi­mo zanemariti. Domovinska i iseljena Hrvatska činu jednu jedinstvenu — globalnu Hrvat­sku. Ona ima potencijal čiju veličinu stoprv tribamo spo­zn­ati, čiju mrižu funkcionalno i institucionalno stoprv tribamo isplesti. U to sam se opet uvjerila u državni posjeti Australiji i Novom Zelandu iz kih sam se upravo vratila.“ 

A tu „globalnu Hrvatsku“ mora stvarati i hrvatska diplo­macija i na njoj graditi gospodarske, političke i druge uticaje. „Naše iseljeničke i manjinske zajednice moraju vam stoga bi­ti prioritet u djelovanju. Iskoristimo ta golem, neiskorišćen potencijal. Dopeljajmo dom­o­vinu našim iseljenikom i iselje­nike domovini.“ Smatra i kako bi se Hrvatska morala jače po­zicionirati u krugu sridnjoeuropskih i sredozemnih zemalj. Pritom je naglasila važnost Ini­cijative triju mora, ku je pokre­nula s poljskim kolegom.

„Po drugom summita Inicijative u Varšavi, sudjelovanja američkoga predsjednika Donalda Trumpa, po potvrdjenoj kompatibilnosti s kineskom inicijativom Jedan pojas-jedan put i po ozbiljno izraženom in­teresu držav poput Kuvajta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emiratov ili Australije za ovu Inicijativu — jasno je kako smo pokrenuli ne samo europski kohezijski već i globalno pri­hvaćen projekt“ tr da unutar te Inicijative, ku čini 12 držav članica EU-a u sridnjoj Europi, Hrvatska more većstruko prosperirati te u potpunosti is­koristiti svoj povoljan geo­stra­te­ški položaj. „Uz brojne pred­nosti, pruža nam se prigoda p­ostati i jedna od energetski najvažnijih zemalj sridnje Europe.“ Po pomaku na srid­njo­euro­p­skoj dimenziji vanjske po­litike, predsjednica RH smatra da triba učiniti iskorak i u onoj sredozemnoj. „Sredozemlje je dio našega nacionalnoga iden­titeta, ali i izvor niza budućih izazovov, od migracijov do sigurnosti. Snažnije se moramo uključiti u suradnju južnih dr­žav članic Unije…“.

(uredn.)

Kategorije