Študije na odrašćeni su pokazale da još i ono drimanje, ko dura samo šest minut, poboljšava pamćenje i ljudi su zatim koncentriraniji. Ipak većina ljudi (80%) samo jednoč u tajednu otpodne malo drimlje ili prakticira „powernapping“ kot velu Englezi. Najbolje vrime za powernapping je med 14 i 15 uri i neka ne dura duglje nego pol ure. Ako se ležemo prekasno, se po raz­dramljenju moremo ćutiti desorijentirano i si po­kvariti noćni san. 

Otpodnevno drimanje ima sa­mo prednosti. Po drima­nju je človik koncentriraniji i dje­lovniji. Powernapping more reducirati još i težinu: Trudan človik naime ima veći apetit na slatkarije. Powernapping smanjuje ri­zik za in­farkt, velu stručnjaki. Zvana toga je človik po otpodnevnoj fazi drimanja bo­lje raspoložen, ar mu pri počivku raste koncentracija serotoni­na u krvi. Hormon serotonin prepričuje iscrpljenost. U člo­vičjem bioritmu je normalna trudnost napodne. To ne m­o­re prepričiti ni kava kot suro­gat. Zato je sa­mo pri­rodno, da si človik pofrguna powernapping, ki je čisto prez kemijskih supstancijov.

Kategorije