Istraživanja velu da farbe, ke nosimo, utiču na mišljenje lju­di. Ako recimo nosimo čr­ljen kusić prateži, se ljudem čini, da smo tankoćutan človik. Ako se prezentiramo u kompletno črljenom outfitu, djelujemo na druge arogantno i hladno. Ako je bijela far­ba dominantna u našoj garderobi, smo optimistični, nekomplicirani, mirni i uredni, a uza to razumni, mudri i pr­a­ktični.

Sura farba je zlata sr­e­dina med črnom i bijelom farbom. Za lju­de, kim je ovo najdraža farba, je ti­pič­no, da idu kroz žitak „hladnom gl­a­vom“, svenek pripravni na kompromis. črna farba je farba dis­k­ret­nih i tajnovitih ljudi, ki se teško otvaraju i sve držu za sebe. Plava farba ostavlja utisak autoriteta, človika, ki drži sve konce u ruka. zelena farba po­ruču­je, da smo teamplayer, da se sa svimi kanimo slagati, zbog čega nas koč i ishasnuju. Lilasta farba signalizira, da smo individualci i da ima­mo poteško­će s autoriteti, ada s onimi, ki nosu plavu pratež. Žu­tu farbu rado n­o­su ljudi, ki imaju čvrsta mišljenja s izraženim smislom za humor. Kot farba žuto simbolizira mud­rost i inteligenciju.

Kategorije