Austrijski predsjednik Van d. Bellen u Solnogradu: „Učinit ćemo sve, da se ta prob­lem riješi“, rekao je u utorak, 18. julija austrijskim novi­n­a­rom, po trilateralnom susretu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i slovenskim kolegom Borutom Pahorom, ponudiv­ši posredovanje službenoga Beča u graničnom sporu Hr­vatske i Slovenije, po odluki Arbitražnoga suda. 

SOLNOGRAD — „Beč je dobro mjesto za konferencije“, rekao je Van der Bellen, na­po­menuvši da Austrija po tom pitanju zauzima „tipično austrijsku neutralnu poziciju“, jer je u izvrsni odnosi s obadvimi državami.

U pogledu na trilateralne razgovore na konferenciji za n­ovinare i Grabar-Kitarović i Pahor su potvrdili da njeva sta­jališća o graničnom sporu po odluki Arbitražnoga suda, ostaju neprominjena. „Obadvi dr­žave tribaju zajedno sjesti i vi­diti, ča je stvarni problem“, re­kao je šef austrijske države, po­novivši kako Austrija ima veliki interes, da sporna pitanja izmed Slovenije i Hrvatske, ka se tiču Sredozemlja, budu dobro riješena.

„Rješenje toga pitanja, još se ne nadzire“, ustvrdio je Van der Bellen. Napomenuo je ka­ko je sada najvažnije da obadvi strane „smiru emocije“. „Dob­rim znakom“, austrijski predsjednik je ocijenio da obadva njegovih kolegov sjedu za zajedničkim stolom i raspravljaju i o takovi pitanji, zač je trilate­ralni susret, bio dobra prigoda za raspravu o tom „bilateralnom pitanju“. Bila je, kako je rekao Van der Bellen, i dobra prigoda za ponovno davanje potpore europskoj perspektivi držav jugoistočne Europe,  ku su dostale od sva tri državna čelnika. Austrijski predsjednik je ocijenio kako bi šest držav u regiji morale „razumjeti i vje­rovati, da je p­o­litika Europske unije takova, da bi prije ili kasni­je mogle posta­ti nje članice“. 

Hrvatska pre­d­sjednica pritom je pose­b­no ista­kla značaj pri­bližavanja Bos­ne i Hercego­vi­ne Europskoj u­niji. Napo­me­nula je kako Hr­vatska podu­pi­re BiH na nje pu­tu u Europsku uniju i Nato.

(Snj. Herek)

Kategorije

Slike