Početkom 20. stoljeća 32 posto turske populacije bili su kršćani, danas ih je samo 0,6 posto. Nije bilo Islamske države. U Egiptu je 1975. ljeta bilo 20 posto kršćanov, da­nas ih je manje od 5 posto. Davno prije nastanka Islamske države. U Siriji je bilo spodobno s kih 40 posto.

RIM/KAIRO — Papa Franjo upravo se pripravlja pohoditi Egipat, kad se krv koptskih kršćanov još nije osušila. Strefit će se i s velikim imamom Sveučilišća Al-Azhar Ahmedom al Tayyebom. O čemu će razgovarati s ovim drugim? Vjerojatno o tom kako je islam religija mira, a sustavno istribljenje kršćana iz islamskoga svita posljedica globalnoga zatopljenja.

Ubojstvo već od četrdeset koptskih kršćanov u srcu Kaira na Cvjetnicu, Macicnu nedilju na Zapadu je bila samo vist med visti. Kao da se je zaboravilo da je već desetak koptskih krš­ćanov pri maša i na prošli Božić na jednak način masa­krirano.

O progonu i masakri nad kršćani izvješćava se kao o spora­dični teroristički čini, kao da to činu samo isilovci, a ne da se radi o sustavnom zločinu, pod prešutnim odobravanjem naj­viših islamskih vjerskih i državnih autoritetov. Tako Asraf Ramelah, glasnogovornik koptskih kršćanov, na pomalo ciničan način prema zapadnjačkoj percepciji sporadičnih pokoljev kršćanov, odgovara kako su oni u Egiptu „navikli na takov tret­man“, da se radi o „sustavnom planu zničenja kršćanov u Egip­tu ko je na djelu još od vrimena Nasera“.

Progoni i masakri nad kršćani, njevo iskorjenjivanje, su od samoga nastanka islamske vjere sustavna rabota, oni nisu novost nastala pojavom Islamske države. Na tu sustavnost, do dana današnjega podsjeća A. Socci u knjigi »Novi progonjeni. Istraživanje o antikršćanskoj netoleranciji u novom stoljeću mučeničtva«. Početkom 20. stolj. 32% turske populacije bili su krš­ć­ani, danas ih je samo 0,6%. Nije bilo Islamske države. Da­kako, nisu umrli od gripe i hunjavke već su brutalno masakri­rani ili protirani. „Kršćanska“ Europa nikada se nije ćutila sn­a­žnije prosvjedovati zbog ovoga „holokausta prije holokausta“.

U Egiptu je 1975. ljeta bilo 20 posto kršćanov, danas ih je manje od 5 posto. Davno prije nastanka Islamske države. U Siriji je na početku 20. stoljeća broj kršćanov kih 40 posto, da­nas ih je zanemariv broj, par postotkov. Davno prije nastanka Islamske države. Slična je situacija drastičnoga pada u gotovo svi islamski zemljam uključujući Iran, Irak...

No ka­da se dogodi masakr u crikvi kao ov u Kairu, onda će­du vjerske i političke vlasti (ča je u islamu često neodvojivo) odmah oprati ruke i reći „to nije pravi islam, islam je religija mira i solidarnosti.“

(I. Šola/uredn.)

Kategorije