Srebrna ribica se zavlači u mr­ačna i vlažna mjesta u na­šem stanu. Ovim insektom je potriban škrob (Stärke) i cu­kor. Ali ne žeru samo našu hranu, pratež i naše knjige, nego isto tako oduševljeno i prašnjače (Hausstaubmilben) i plisu. Tako gledeć su one hasnovite živinice. Da bi se mogle pomnožavati, im je po­tribna vlaga i temperatura med 20 i 30 stupnjev.

Ne sa­mo da je moremo najti med starimi knjigami u pivnici, ne­go i u našoj ku­paoni. Ali na sriću one ne prenašaju betege. Zato se zbog uzrokov higijene ne tribamo ni boriti pro­tiv njih. Ionako nam se ne bi ugodalo, da je komplet­no zničimo. One su jur znatno dug­lje na svitu nego človik i su jako otporne. Preživiti moru prez hrane ljetodan dugo. U povoljnoj klimi narastu do dvih centimetrov, a živu koč i osam ljet dugo. Njeva jajca moremo usisati, ako znamo, kade im je leglo, a nimaju rado ni eukaliptus, metvicu, cimet, rozmariju, papar pak lovor.

Zbu­djaju se stoprv noćas. Da se ne bi eksplozivno po­množile, nije dobro ostaviti hranu vani. Po tuširanju ili kupanju je potribno prozra­čiti ku­pao­nu. U slučaju da ima­mo puči u pločica, je moramo zapriti.

Kategorije