Veleposlanik Republike Au­strije u Hrvatskoj, Nj. E. g. Andreas Wiedenhoff, posje­tio je 27. julija Umag u Istri tr se upoznao s posebnosti, ali i poviješću, znamenitosti, kulturom i ekonomskimi značajkami ovoga grada. Ve­leposlanika su ugostili gradonačelnik Vili Bassanese i njegovi zamjeniki Mauro Jurman i Ivan Belušić. 

UMAG — Gradonačelnik Vili Bassanese Veleposlaniku je predstavio strateške razvojne projekte ovoga grada, od v­o­dozaštitnoga sustava i plinofikacije pa sve do najviših standardov u okviru obrazovanja tr skrbi o dici i umirovljeniki.

Ra­zgovarali su o gospodarskoj situaciji na lokalnoj i nacionalnoj razini, europski fo­n­di tr mogućnosti investiranja. Nj.E. g. Wiedenhoff istaknuo je kako smatra da Umag predstavlja uspješnu i razvijenu sr­e­dinu tr je izrazio interes da se Umag poveže s austrijskimi gradi, tvrtkami i institucijami radi uspostavljanja suradnje u realizaciji budućih projektov.

Na samom je kraju Velepo­slaniku uručena monografija Grada Umaga u znak spomi­njanja na ov susret. 

(uredn.)

Kategorije