Španjolski ustavni sud suspendirao je početkom augusta referendum o neovisnosti ki je Katalonija sazvala za studeni, iako su političke snage u toj bogatoj pokrajini na sjeveru zemlje snažno nastavile svoju političku ka­m­panju uoči odluke sucev.

MADRID — Španjolski us­tavni sud suspendirao je p­o­če­tkom augusta referendum o neovisnosti ki je Katalonija sa­zvala za studeni, iako su političke snage u toj bogatoj pokrajini na sjeveru zemlje snažno nastavile svoju političku ka­mpanju uoči odluke sucev. 

Središnja vlada u Madridu zatražila je od suda da refere­n­dum proglasi nezakonitim, jer krši ustav Španjolske. Iako će ustavnomu sudu tribati ljeta da donese konačnu odluku, re­ferendum je suspendiran sa­mom odlukom suda da prihva­ti taj predmet. 

Glasnogovornica je rekla da je 12 sucev doneslo odluku po jednu uru hitnom sastanku. Na povijesnom trgu Sant Jau­me, u središću Barcelone, ka­de se nalazi ured gradonačelnika i regionalne vlade, golema štoperica od subote odbrojava vrime do 9. novembra, kad bi se Katalonci tribali izjasniti o odcipljenju od Madrida. 

Po izvanrednom sasta­n­ku vlade, premijer Mariano Rajoy posegnuo je za ustavnim su­dom kako bi zaustavio inicijativu Katalonije ku smatra pro­tuustavnom. „Žalim zbog te inicijative jer je suprotna zak­o­nu, prelazi okvire demokracije, unosi podjelu med Katalonce, udaljuje ih od Europe i ostatka Španjolske“, rekao je Rajoy na konferenciji za novinare. Katalonski predsjednik Artur Mas je potvrdio održavanje re­ferenduma u novembru. 

„Proces ne završava odlukom Ustavnog suda... naša je zadaća da glasujemo 9. nove­m­bra“, rekao je čelnik Republikanske livice (Erc) Oriol Jun­­queras. Ta stranka najsnažnije zagovara odcipljenje Katalonije, najbogatije španjolske re­gije. Na glasovanje je pozvano 5,5 milijuni biračev starijih od 16 ljet. Cijena organizacije referenduma procijenjena je na 8,9 milijuni eurov.

Iako politički analitičari oč­e­kuju da će Mas po odluki us­tavnoga suda sazvati izvanred­ne izbore, ča bi osnažilo njeg­o­vu inicijativu, on nije dao nikakove znakove popušćanja.

Velika većina Kataloncev že­lji da se referendum održi, pokazuju ankete, i ohrabreni su uskim rezultatom na sličnom referendumu o neovisnosti Škotske. U vrime kada je us­ta­v­ni sud zasjedao u Madridu, Mas je u Barceloni predstavio »bijelu knjigu«, dokument u kom se precizno navodu kora­ki ke će Katalonija poduzeti u slučaju sticanja neovisnosti.

Dokument se sastoji od 18 poglavljev o obrani, socijalnoj sigurnosti, trgovinski odnosi i financijskoj održivosti katalo­n­ske države, kao i integraciji u okvire EU-a i medjunarodne zajednice.

Lokalne političke stranke, uključujući Esquerra Republicana de Cataluna, ka podupira Masovu manjinsku vladu u pokrajinskom parlamentu, takaj su pokrenule vlastite političke kampanje uoči odluke ustavnog suda. „Ž­elimo biti slo­bodni, želimo novu državu“, piše na njevom sloganu u čr­ljenoj i žutoj farbi, u boja katalonske zastave.

(Hina/ured.)

Kategorije