Kakove su žene, ke su ispunile pedesetnicu? Kako ranljive i naivne su, kako romantične i entuzijastične, ka­ko racionalne i emocionalne? Negledeć na to, mnogo to­ga su vidile: radosti i žalos­ti, dobitkov i gubitkov. Koč su zapirale oči, a čim su je opet otprle, je svit bio drugačiji, a one same su bile druge. Danas moru vjerovati u bolju budućnost, ar izgleda da im se je najgorje u žitku jur dogodilo. One opet vidu pozitivne strani žitka, još i onde, kade drugi ne vidu svitlost na kraju tunela.

One oštrije vidu, premda im je vid slabiji. One bo­lje čuju, a imaju i nježnije i mir­nije ruke. One su lipe sa svoji­mi ranci u obrazu. Te brazde im je zaorao u nježnu kožu ne­milosrdni žitak. Žene pedeset­ljetnice nisu samo simpatične, nego i karizmatične. One zna­ju, da im je tijelo perfektno slu­žilo. Naučile su se prihvatiti sebe i ljubiti se. Jur samo zato su atraktivne. Otkrile su tajnu žitka te žene pedesetljetnice. Dost im je karijerov i socijalnih statusov. One znaju da ni­je bitna televizija, internet, facebook i druge društvene mri­že. Važan im je u žitku sam žitak, goli žitak, kako se rači, u kakovi farba šanžira, u kom ritmu se odvija, kako duši i kako ispunjen je danas, zutra, a morebit još i prikzutra.

Zdavno su žene pedesetljetnice zabile taktike flerta­nja. Već si ne kupuju preuske seksi džinse ili minice. Već ne išću ništ i nijednoga. Našle su zdavno, ča su iskale sva prijašnja ljeta! Našle su sebe, svoju pravu istinu. Kot takove su nastale interesantne. Danas se ne sramuju ni plača, ni smiha u javnosti. Oslobodile su se društvenih verug, normov ponašanja, prepovidi i dopusti. Ne spominjaju se rado vrimena, kad su glavu držale visoko, a najvolile bi ju bile spušćati na tla. Nije im ugodno misliti na to, kako su se smijale, a iznutra plakale.

Danas već ne taju svoje ću­ti, nego koracaju u ritmu žitka. Slobodne su, ar su naš­le sebe.

Žene pedesetljetnice nosu duže halje, ar je to elegan­t­no. Nosu i komotne džinse, kad je to ležerno. Ne interesiraju je najnoviji trendi. One si pazu na sebe zbog sebe. Žene pedesetljetnice ne broju kalorije. Ljubav, non­ša­lantnost i zadovoljstvo su bolji tovaruši nego fitness centri i plastična kirurgija. To su vizije mladih ljet. Sad su lipe, ar je žitak od njih stvorio lipotice, karaktere, autoritete i kapacitete. Žene pedesetljetnice znaju cijeniti bitno u žitku. One već kanu presignati žitak. Nikamor se ne pašću, a svakamor dojdu pravovrimeno. One znaju da ćedu svenek dojti na cilj. Že­ne pedesetljetnice se stoprv danas s mudrošću pedesetljetnic mo­ru nauživati žit­ka, ar znaju, da im je sve bliži cilj.

(A. Schuster)

Kategorije