Sve već kemijski procesuirane kozmetičke produkte zaminjamo prirodnimi, ki su prez konzervansov i supsta­n­cijov, ke škodu ozonu i našemu tijelu. Jedna od najpopularnijih prirodnih sredstav je afrikanski črni sapun.

Producira se u Gani, a ručno ga oblikuju žene u seli. On postoji od plantaina, ki izgleda kot banana, je ali povrće iz roda bananov, palminoga lišća, kokosa i palminoga ulja. Plantain je zaslužan za djelotvornost črnoga s­a­pu­na, ki intenzivno čisti kožu. Ona je po čišćenju izuzetno me­ka. Ov sapun duši po zemlji, po ze­m­­lji afrikan­ske netaknute prirode. On je prez konzervan­sov i me­kak, zbog čega se svenek mo­ra čuvati na suhom mjestu. Kupuje se na grame. Sa 100 gramov sapuna se moremo pra­ti jako dugo. Kad se kanimo nasapunati, je najbolje da si odšćipnemo prsti malu količinu. Voda ju o­mekša i sa­pun po­čne piniti. Žene u Afriki ga hasnuju za pranje ruk, cijelog tijela i vlasi.  On po­maže kod suhe i senzibilne kože i one kože, ka tendira upalam i alergijam. Zva­na toga regulira ma­s­nu kožu. Ran­ca­vu kožu pomla­djuje.

Kategorije