Balkanskom rutom zatvorenom pred ljeto dana danas dolazi zanemariv broj mig­rantov u Europu, ali velik je problem trenutno Sredoze­m­lje kade se je broj migrantov iznimno povećao i ovde je nužno prominiti politiku, rekao je u utorak, 14. feb­ru­ara u Beču austrijski šef diplomacije Sebastian Kurz po sastanku s hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom.

BEČ — „Moremo biti srićni da smo uspili zajednički zatvo­riti balkansku rutu. Na početku 2016. imali smo 15.000 ljudi dnevno ki su dolazili tom ru­tom. Po zatvaranju uspili smo spustiti broj na manje od 1000. Mislim da je to velik uspjeh, ali i dalje se moramo boriti pro­tiv krijumčarov i trgovine ljudi kako bi se i nadalje smanjio broj ljudi ki dolazu“, rekao je Kurz u zajedničkoj izjavi novinarom, po sastanka s hrvat­skim ministrom vanjskih i europskih poslov Davorom Ivom Stierom.

„Ključni problem je sada na Sredozemnom morju, talijan­ska ruta, onde imamo 20 posto već ljudi ki dolazu danas nego su dolazili u prošlosti. Brojke i dalje rastu na toj ruti i mislim da onde moramo prominiti po­litiku“, naglasio je Kurz. Svaki ki stigne ilegalno mo­ra biti za­ustavljen na vanjskoj granici EU-a i poslan najzad (Kurz).

Ako Europa želji postojati bez unutarnjih granic, mora kontrolirati one vanjske, nagl­a­sio je austrijski ministar, a naj­bolji način kontrole granice je imati „policijsku i vojnu kontrolu tr tehničku opremu“.

Stier je novinarom rekao da se mehanizam suradnje s dr­ža­vami na balkanskoj ruti, usp­o­stavljen pred nje zatvaranje, triba ne samo održati nego i unaprijediti. „Mislim da je to iznimno važno da bi balkanska ruta ostala zatvorena“, rekao je Stier. Govoreći o medjusob­nimi odnosi, ministri su se slo­žili kako dvi zemlje imaju pu­no toga ča ih veže. Stier je iz­dvojio razvijene ekonomske od­nose, povećav­a­nje broja austrijskih turistov ki dolazu u Hrvatsku, tr „to ča imamo gra­dišćanske Hrvate i hrvatske iseljenike u Austriji ča je odličan most izmed dvi države“.

Kurz je takaj istaknuo izvrs­nu suradnju na području gospodarstva, kade je Austrija dru­gi najveći ulagač u Hrvatsku, potom jake kulturne veze, tr ta­kaj veliku hrvatsku zajednicu u Austriji. U cilju daljnjega unapredje­nja odnosev, dvi dr­žave su, ob­jasnio je Stier, zadužile državne tajnike za dalj­nji razvitak gospodarskih odnosev, a na si­gurnosnom pla­nu potpisat će se sporazum o zaštiti tajnih po­dakov izmed Hrvatske i Austrije. „Drago mi je ča našu odličnu bilateralnu suradnju moremo projicirati u zajednički projekti i prema jugoistoku Europe“, dodao je Stier. Hrvatski šef diplomacije je boravio u Beču jur u drugoj polovici decembra kada se je tribao sastati s Kurzom, ali je zbog bolesti austrijskoga ministra ta susret otpovidan.
(uredn.)

Kategorije