Turska islamska zajednica Diyanet je u mnoge europ­ske pa i zemlje Balkana po­slala atešee za vjerska pita­nja čija je uloga, prema pisa­nju turskih opozicionih medijov, prvenstveno da u suradnji s turskom obavještajnom službom Mit špijunira­ju pretežno opoziciju turske Vlade kao i vjerske aktivnos­ti ostalih islamskih zajednic. Prije nekoliko miseci nim­ška vlada je protirala tursko­ga atešea za vjerska pitanja iz svoje zemlje optužujući ga za špijunsku djelatnost, a aktiv­nosti imama Turske Islamske zajednice-Diyanet u Nim­škoj uzela na razmatranje.

BERLIN/BEČ — Pred ki ta­jedan se i Ministarstvo unutraš­njih poslov Austrije suočilo s istim slučajem kade su uhvatili atešea za vjerska pitanja Dyaneta Fatiha Mehmeta K­a­radaša da se bavi špijunskom djelatnošću. On je u svojoj izjavi  priznao da se za dobrobit svoje zemlje i svojega naroda bavio pri­kup­lja­njem odre­djenih informacijov o oni ke je smat­rao da su pogibelj za tur­sku dr­žavu i narod. Tursko ve­le­po­slanstvo u Beču je izjavilo da će ga otpustiti s du­ž­nosti atašea za vjerska pitanja i po­slati ga u Tursku.

Nimška policija je izvršila premetačinu u kuća četvorice imamov, ki djelaju u džamija Tursko-islamske unije za vjerska pitanja (Ditib). Pripadniki policije su navodno izvršili premetačinu kuć vjerskih slu­ž­benikov pod optužbami da su se bavili špijunskimi aktivnosti.

U priopćenju saveznoga tu­žilačtva se navodi da je pre­tres izvršen u kuća četvorice imamov u pokrajina Sje­ver­­na Rajnska-Vestfalija i Rajn­ska-Falačka. Dodaje se kako je pretres izvršen kako bi bilo prikupljeno više dokazov u ve­zi s iznesenimi optužbami.

Imami se optužuju da su Generalnom konzulatu Turske u Kölnu proslijedili podatke ke su prikupili o organizaciji prognanoga turskoga klerika Fethulaha Gulena, koga režim u Ankari dovodi u vezu s orga­nizacijom državnoga udara iz­vedenoga 15. julija prošlo ljeto.

(globalcir.com/uredn.)

Kategorije