Prvi božićni sajmi su jur otvo­rili. Duha aromatičnoga zakip­ljenoga vina se zdiže u zrak adventskoga časa. Sta­kaoce zakipljenoga vina još nijedn­o­mu nije škodilo, upravo kad se prijatelji sku­pa družu! Du­ha zakipljenoga s cimetom, klinčaci, kar­damomom i ora­n­džami ma­gič­no privlačuje sva­koga, ki se šeće po božićnom sajmu.

Znan­stveniki su doka­zali da eterična ulja spomenutih začinov prouzrokuju pozitivne ćuti. Ali začini znaju ču­da već, nego samo dobro dušati. Cimet na priliku smi­ruje, aktivira produkciju sokov za probavu, a boj­se da još i djeluje afrodizirajuće. Ne­ke študije velu, da on još i snižuje masnoću u krvi. Klinčaci sadržavaju eterično ulje, eugenol. Ono djeluje anti­bakterijski i smiruje boli. To su znali jur stari Kinezi i Egipćani. Kardamom je po­z­nat kot pravi božićni začin. On poboljšava apetit i djeluje protiv vjetrov.

Prvi recepti za zakipljeno vi­no se spominjaju jur u Rimskom Carstvu. Današnje recepte imamo iz sridnjega vijeka, otprilike iz 14. stoljeća. Jur zdavno su se ovakovi pili­ši zvali „Ypo­cras“ prema Hipokratu, ar se je mislilo da teplu tijelo i da vraču. Premda su sastojki u zakipljenom vinu ta­ko zdravi, se ta božićni pi­liš neka ne pije priko­red­o. Svaki pehar zakipljenoga nai­me ima oko 200 kalorijov i 7% alkohola. Zbog cukora alkohol brže dospene u krv.

Kategorije