Bosna i Hercegovina suočena je s velikimi izazovi, a Eu­ropska unija u toj situaciji mora potvrditi svoj strateški interes za stanje u toj zemlji, ocjena je ku je visoki predstavnik medjunarodne zajed­nice za BiH Valentin Inzko iznio u utorak, 11. aprila 4. Odborom za vanjske posle Europskoga parlamenta.

SARAJEVO — „Teški izazo­vi pred kimi se nalazu i EU i BiH zahtijevaju strateški angaž­man i oprediljenost. Ne smi­mo zanemariti opseg tih izazovov i moramo se početi boriti s njimi“, rekao je Inzko u govoru čiji sadržaj je objavio njegov sarajevski ured (Ohr).

Inzko je iznio o­cjenu kako je BiH ipak napravi­la zna­čaj­ne korake na pu­tu k eventualnomu članstvu u U­ni­ji dodajući ka­ko je o­sob­no čvrsti za­go­vor­nik integra­cije BiH u EU.

„Držim da će pr­o­ces integracije pokrenuti i ubrzati reforme ke su neophodne da se unaprijedu funkcional­nost zemlje i dobro­bit gra­djanov. Stoga mi je dr­a­go da je BiH sada do­s­ta­la upitnik EU i da more po­četi s jur dav­no potribnimi pro­mje­nami,“ rekao je austrij­ski diplomat Va­lentin Inzko.

Inzko je uz to ipak izrazio zabrinutost činjenicom da „ne­ki političari ne poštuju vladavinu prava, ignorirajući ili još i odbacujući sudske odluke“ upozoravajući na ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali i politi­čarov u Federaciji BiH, ki se ljeta dugo prepiru oko rješenja za izborni model ki bi se priminio u Mostaru, čim je Mo­s­tarcem uskraćeno biračko pravo.

„Dvi najjače stranke u Mo­staru pokazale su malo inicija­tive da riješu ta problem. S dr­u­ge strane, organi vlasti RS kao i stranke sa sidišćem u RS pod­uzeli su korake i aktivnosti pro­tiv samim osnovam Dayton­skoga mirovnoga sporazuma, prekršivši odluke Ustavnoga suda BiH“, naveo je Inzko.

Medjunarodnu zajednicu i EU po­zvao je da zadržu pozor­nost na BiH i pojačaju svoje djelovanje u toj zemlji s ciljem provedbe reformov i uspostave stabilne i funkcionalne države.

Kategorije