Utorak, 10. oktobra u Beču, srijedu 11. u Kugi u Velikom Borištofu a pak opet u Beču četvrtak, 12. oktobra sas­ta­la se je djelatna grupa komi­sije Vijeća Europe sa zastu­p­niki narodnih grup, ka kontrolira, je li se Republika Au­s­trija drži Europske čarte za regionalne i manjinske jezike. Dva dane je delegacija od četirih stru­č­njakov razgovarala sa zastupniki narodnih grup, nevladinih organi­zacijov i medijev. Četvrtak su se sastali s predstavniki ministarstav i polit. stranak.

BEČ/VELIKI BORIŠTOF — Na temelju razgovorov će­du stručnjaki izdjelati izvješćaj, koga će Vijeće Europe predlo­žiti austrijskoj saveznoj vladi. Austrija će pak dati svoj stav o realizaciji spomenute Čarte.

Europska Čarta za regionalne i manjinske jezike je stupila na snagu 1998. ljeta, u Austri­ji je na snagi od 2001. lj. U njoj se Republika Austrija obavez­u­je, da će se zalagati za obdr­ža­nje i razvitak manjin, na ovom tlu. Uz sve ostalo jasno se je reklo članom ove djelatne gru­pe komisije Vijeća Europe, da bi tribali pomoći i čuda već produktov pred svim i na pod­ručju medijev, bilo to kod tiskanih ili kod elektronskih. N­e­pohodan je i novi zakon o me­diji ili temeljna svota za ma­njinske tiskanice. Drugačije ove stoju pred koncem. (ured.)

Kategorije