Nemanja Damnjanović, zastupnik u Bečkom saboru i kandidat Fpö u 10., 11. i 12. bečkoj općini ističe da je sa­mo Slobodarska partija Au­strije(Fpö) kadra da riješi brojne probleme s kimi su su­očeni gradjani, posebno da im ostane već pinez u mošnji.

BEČ — „U Austriji živi oko 300.000 Srbov, ki su vridni i marljivi gradjani ove zemlje i oni ne tribaju biti kaštigani zbog pogrišak vlade, da djelaju od jutra do sutra i da na kraju miseca ne moru preživiti sa svojimi primanji. Poručio bih svim ljudem našega porijekla s pravom glasa da ne budu pasivni posmatrači, već da iz­a­j­du na izbore bez obzira na to za koga ćedu glasati. Ne bi tri­balo da dozvolu drugim, da kroju njevu budućnost. Narav­no, kao prvi poslanik srpskoga porijekla u bečkom saboru, ra­dovao bih se ako bi dali svoj glas Heinz-Christianu Stracheu i Fpö“ poručio je Nem­a­nja Damnjanović svojim S­r­bom pred izbori 15. oktobra.

Prema njegovim ričam u da­našnje vrime, u kom smo suo­č­eni s brojnimi problemi u ob­lasti sigurnosti, obrazovanja, tržišća djela, socijalnih uslug, jasno je da najveći udio za to ima dosadašnja vlada ku su či­nile Socijaldemokratska (Spö) i Narodna stranka (Övp). „Ta koalicija je poslidnjih deset ljet na vlasti“ podsjetio je on.

„Damnjanović je isticao da Fpö u ekonomskom programu ukazuje da se budžet Austrije more sanirati i ušparati već desetin milijardi eurov.

(ZM)

Kategorije