Hrvati u Srbiji mogli bi dostati ča jur dugo imaju Srbi u Hrvatskoj

Srbija je pripravna razmotri­ti izmjenu zakonskih rješenj, pa i promjenu Ustava, kimi bi se omogućilo hrvatskoj m­anjini izravnu zastupljenost u parlamentu Srbije, naveo je med ostalim novi predsje­d­nik srpske strane u Medju­narodnom mišovitom odbo­ru (Mmo) Srbije i Hrvatske Ivan Bošnjak ped kratkim u Subotici.

SUBOTICA — Ivan Bošnjak je peljao sastanak ki su člani srbijanskog dijela Mmo-a odr­žali u sidišću Sjeverno-bačkoga okruga s predstavniki hrvatske manjine u sklopu pripravov za susret s izaslanstvom državnih tijel Republike Hrvatske.

„Interes je hrvatske manjine, a jedna od obvezov ka je potpisivanjem ovoga sporazuma Srbija preuzela, je zajamčeno mjesto na svi razina“, rekao je Bošnjak na konferenciji za novinare po sastanku.

Kroz dijalog i konzultacije sa stručnom javnošću, dodao je, „pokušat ćemo inicirati izmjenu odredjenih zakonskih rješenj, s jedne strane, a s dru­ge, očekujemo da zbog ovoga — ne samo manjinskoga pita­nja nego i drugih pitanj — doj­de do eventualnih ustavnih pr­omjenov“, kako bi pridone­s­li da to pitanje bude nadvlada­no. Dodao je kako su predsta­v­niki hrvatske manjine naveli i problem nepostojanja prostora odnosno financiranja udrug kulture u već mjest Vojvodine.

„Na razini nekoliko lokalnih samouprav dat ćemo signale s republičke razine da se osigura dovoljno prostora i odgovarajuće uvjete za njevo djelo. Naravno, uobičajeno je pitanje fi­nanciranje tih organizacijov, pa ćemo se truditi da u sljede­ćem razdoblju pronajdemo od­govarajuća sredstva za njeve aktivnosti“, rekao je Bošnjak.

Predsjednik Hrvatskoga na­cionalnog vijeća Slaven Bačić izjavio je kako su predstavniki hrvatske manjine govorili o otvoreni pitanji ali su i pohva­lili djelo državnih tijel za ona ka su riješena. „Kod navodje­nja problemov, za ona jedno­stavnija dostali smo obećanja da ćedu biti rije­šena, a kod složenijih iskazana je pripravnost da se konačno otvoreno razgovara, prije svega u cilju implementacije Medjudržavnoga sporazuma o zašćiti srp­ske i hrvatske manjine u dvi zemlje“, naveo je med ostalimi Bačić.

Predsjednik srpskoga dijela Mmo-a Ivan Bošnjak na kon­cu je rekao kako je u tijeku usu­­glašavanje s hrvatskom stra­nom o datumu i mjestu odr­ža­vanja sljedeće sjednice Mišovitoga odbora, ka bi tribala biti održana do Božića ovoga ljeta.

(uredn.)