„Asimilacija je najveći problem hrvatske zajednice u Sloveniji“

Posebno zanimanje okupljenih bečkih i gradišćanskih Hrvatov tr koruških Slovencev privuklo je predavanje prof. dr. Šime Ivanjka, po­časnoga konzula Republike Hrvatske u Mariboru.

BEČ/MARIBOR — Dan prije izaslanstvo iz Hrvatske nazočilo je u Hrvatskom centru u Beču predstavljanju Hrvatskoga kulturnoga društva u Mariboru i hrvatske manjine u Sloveniji, pod naslovom „Titraj kruga“. U sklopu toga otvorena je i izložba slik »Mit­ska šuma«, hrvatske slikarice Irene Gayatri Horvat, ka živi u Sloveniji, inače članice Likovne sekcije Milena Lah. 

Prigodnim govorom je program otvorio ravnatelj Hrvat­ske matice iseljenika dr. Mijo Ma­rić, zahvalivši autorici izložbe ča „putem umjetnosti kreativno ulipšava svit oko nas tr hrvatsku umjetnost i duh promovira diljem svita“.

„Izložben postav čini dvajset slika velikoga formata ke sam napravila tako da sam pr­vo na ručno djelanom papiru djelala otiske, a onda ih kombinirala jednom od tehnikov kaširanja na platnu, stvaraju­ći stabla, zapravo breze, ke su za mene svete i stvaraju like šamanov“, napomenula je slikarica i skladateljica Horvat, oduševivši svojimi jedinstveni­mi djeli publiku.

Posebno zanimanje okup­ljenih bečkih i gradišćanskih Hrvatov tr koruških Slovencev privuklo je predavanje prof. dr. Šime Ivanjka, počasnoga konzula Republike Hrvatske u Mariboru ki je govorio o polo­žaju i statusu hrvatskih ljudi u Sloveniji tr njevu zahtjevu da im se prizna manjinski status. „Osobno smatram da u bližoj budućnosti nimamo šanse po­stati manjina kao Madjari i Talijani, morebit jednoč u sklopu nekoga većega europskoga po­kreta“, dodao je, istaknuvši ka­ko u Sloveniji živi oko 50 tisuć Hrvatov, uključujući bosanske. „Specifična situacija i tenzije ke postoju izmed Hrvatske i Slovenije odražavaju se i na nas“, naglasio je pravnik dr. Šime Ivanjko. Priznao je kako je asimilacija središnji problem slovenskih Hrvatov, izrazivši potrebu za još užim povezivanjem s matičnom dr­žavom Hrvatskom. „Predlažemo da se hrvatski gospodarstveniki već angažiraju kako bi privukli visokoobrazovani dru­­gi i treti narašćaj Hrvatov u Sloveniji“, poručio je.

Predstavio je Hrvatsko kulturno društvo u Mariboru, osnovano 1990. tr troja ljeta kas­nije utemeljen Savez hrvatskih društav ki objedinjuje 11 različnih društav. Razgovor sa Š. Ivanjkom peljao je glavni ure­d­nik Hrvatskih novin i kurator u Centru Petar Tyran.

Predsjednik Hkd-a Maribor Marko Mandir, inače operni pjevač u tamošnjoj Operi, spo­menuo je kako je medjusobno „povezivanje naših ljudi, ma kade oni bili, posebno važno za očuvanje hrvatskoga jezika i kulture u već­jezičnom sloven­skom prostoru“.

Slovensko izaslanstvo zahvalilo je gradišćanskim Hrvatom u Hrvatskom centru u Be­ču na gostoprimstvu i obećalo da će dojti na njevu najve­ću i najvažniju manifestaciju – Hrvatski bal u bečkom Park­hotelu Schönbrunn, početkom sljedećega ljeta, točnije subotu, 20. januara 2018. ljeta. 

Glazbeni okvir svečanosti dao je predsjednik Hkd-a M.  Mandir, prvo recitirajući, a potom i pjevajući skladbu slikarice i skladateljice Horvat o Triglavu, uz klavirsku pra­­nju Simona Skelara.

Sve nazočne uvodno i zavr­šno pozdravila je glavna tajnica Hrvatskoga centra u Beču Gabriela Novak-Karall, predstavivši im strukturu i glavne aktivnosti Centra, ki je, kako je istaknula, okupljališće „svih Hrvatov“.

(Snježana Herek)

Tagovi: