Slovenija na granici s Hrvat­skom prema novim pravilam o kontroli vanjskih granic EU-a i Schengena vrši sus­ta­vne kontrole, ča povrimeno dopelja do većih zastojev. Još nije jasno kako će se provoditi dogovor ča su ga nedav­no u Bruxellesu uz pomoć Europske komisije postigli predsjedniki slovenske i hrvatske vlade Miro Cerar i A­ndrej Plenković kako bi se smanjile očekivane gužve na granici u turističkoj sezoni, piše ljubljansko DELO.

LJUBLJANA — Dogovor o tom da se, u slučaju čekanja na granični prijelazi dužega od 15 minuta, prelazi sa sustavnoga nadzora dokumentov svih put­nikov na labaviji (lockerer) sustav ciljanih kontrolov rizičnijih skupin sadrži neke nejasno­će, a do kolonov na granici u turističkoj sezoni i čekanja ču­da dužih od 15 minut dolazilo je prijašnjih ljet kada sustavnoga nadzora, ki je upeljan 7. aprila, uopće nije bilo, napominje slovenski list DELO.

„Navodno je u vezi s dogovo­rom još nekoliko neriješenih pitanj, osobito na tehničkoj ra­zini, u pogledu toga kako pravilo o 15 minut i prelasku na ciljane kontrole konkretno pro­voditi, jer su na velikom dijelu graničnih prijelazov s Hrvat­skom i ranije često nastajale du­že kolone vozil“, piše DELO.

Dogovor će načelno ipak skratiti vrime čekanja pri tran­zitu putnikov kroz Sloveniju u ovoj turističkoj sezoni, navodi DELO, a neki mediji tvrdu da je slovenska vlada od Europske komisije zatražila dodatna p­o­jašnjenja kako dogovor provoditi. Slovenija na granici s Hrvatskom prema novim pravilam o kontroli vanjskih granic EU-a i Schengena vrši sustavne kontrole, ča povrimeno dope­lja do većih zastojev, čim su nezadovoljni i Slovenci ki su od ulaska svoje države u EU, a osobito ulaska u Schengensku zonu navikli na „meke“ granice i slobodno kretanje bez ko­n­trolov. Zato su presenećeni i odlukom Italije ka je zbog sum­mita G-7 u Taormini na Sicili­ji od 10. maja upeljala kontro­le prema susjednim državam, u­ključujući Sloveniju, tim pri­je ča slične kontrole jur duže od ljeto dan prema Sloveniji vrši i Austrija zbog straha od mig­rantov i potencijalnih te­ro­risti­čkih nagražanj, a uz do­puš­će­nje Europske komisije.

„Desetljeća smo se trudili da se ova granica ukine. Od ulaska u Schengen navikli smo na slobodno kretanje prik granice pak ovo doživljavamo kao no­vo postavljanje preprikov, iako za kraće vrime“, rekao je za DELO gradonačelnik Nove Go­rice Matej Arčon. Ta slovenski grad je u nepo­srednom susjed­stvu talijanske Gorizije, kade živu i etnički Sl­ovenci, a euro­p­ski projekt i ulazak Slovenije u Schengen omogućio je virtual­no spajanje dvih gradov, pak još i objedinjavanje nekih komunalnih službov.

„Čini mi se da su Talijani sv­o­jimi mjerami i suspenzijom Schengena do kraja ovoga mi­seca zbog summita G7 pretirali, jer se ta skūp održava ti­suć kilometrov daleko od nas“ rekao je gradonačelnik Nove Gorice.

(uredn.)

Kategorije