Nijedan stan nije prez pra­ha. Ali postoju mogućnosti, kako u stanu moremo reducirati prah, i to ne samo usisavanjem.

  1. Povišiti vlagu: Poznato je da vlažan zrak prahu ne go­di. Čim vlažniji je zrak u sta­nu, tim manje praha se stvara. Dokle si još kurimo naše dome, je zrak osebito suh. Protiv toga pomažu ta­ko­zvani ovlaživači, aparati za vlaženje zraka (Luft­be­feuch­ter). Posebna tehnologija vo­du pretvara u „mag­lu“.
  2. Redovito prozračiti: To znači tri ili četire puti na dan otvoriti obloke 10 minut du­go, ali ne duglje, da se ne bi zvana ušuljao prah.
  3. Postaviti rasline: Osebito one kitice čistu zrak, ke ima­ju vlasasto lišće.
  4. Odstraniti dekoracij­u: Dugovanja za dekoraciju privla­čuju prah. Ali i stelje su prašne. Zato je dobro, isprašiti na oblok van blazine ili deke.
  5. Eficijentno trti prah: Krpa neka bu­de vlažna ili elektro­statična. Ako se od­lu­či­mo za vlažnu varijantu, će­mo krpu svenek na­novič is­pi­ra­ti i užimati u vodi pomi­šanoj s ne­ko­li­ki­mi kapljicami sredstva za pra­­nje. Ako za radijato­rom sidi prah, mo­re­mo za njim obisiti vlažnu krpu i puhati fenom u prah, da odleti u krpu.

Kategorije