Najveć volu Austrijance, no veliko je presenećenje ča mi­slu o Hrvati — pokazalo je is­traživanje javnoga mišljenja.
Prema najnovijoj anketi ma­djarskoga Nézőpont Institu­ta, Madjari smatraju da, od svih svojih susjedov, imaju najbolje odnose s Austrijom i Hrvatskom. Najveći postotak Madjarov vjeruje da ima­ju dobar odnos s Austrijom — 69%, dokle najmanje vjeruje u odnos s Rumunjskom — samo 43%. Rumunj­ska i Srbija jedine su države za ke manje od pol ispitanikov vjeruje da imaju dobre odnose.

BUDIMPEŠTA — Prema najnovijoj anketi madjarskoga Nézőpont Instituta, Madjari smatraju kako, od svih svojih susjedov, imaju najbolje odnose s Austrijom i Hrvatskom. U istraživanju javnoga mnije­nja (mišljenja), gradjane Ma­djarske pitali su ča mislu ka­kov je odnos Madjarske i svake od država s kimi Madjarska graniči. Ponudjeni odgovori bili su „dosta dobri“, „dosta čeme­r­ni“ i „ne znam/ne želim odg­o­voriti“. Da su odnosi Hrvatske i Madjarske dosta dobri vjeru­je još i 63% ispitanikov, dokle samo 11% vjeruje da su dost čemerni. Zanimljivo je da je u istom ispitivanju prošlo ljeto samo 52% Madjarov mislilo da su odnosi dobri, dokle je još i 20% vjerovalo da su čemerni. Najveći postotak Madjarov vjeruje da imaju dobar odnos s Austrijom — još i 69%, dokle najmanje vjeruje u odnos s Ru­munjskom — samo 43%. Rumunjska i Srbija jedine su dr­žave za ke manje od pola ispitanikov vjeruje da imaju do­b­re odnose. Dodatno je zanimljiva činjenica da se je Madjarom u ljeto dan popravio dojam o svi susjedi, ča je vjerojatno po­sljedica privrimenoga zati­š­ja u izbigličkoj krizi, zbog če­ga su izostale svadje sa susjedi.

(JUTARNJI.HR)

Kategorije