Tri tanači nam moru pomo­ći, da nam Božić ne ostavi kup čripov.

  1. Ča dospenemo, smo dospili, a ča ne ćemo si ostaviti za dojdući Božić. Ne triba se sve svititi kot božićna zvijez­da! Bit će sigurno nešto, ča se neće ugodati. Znamda ćemo komu zabiti preskrbiti dar, znamda će jilo biti presoljeno itd. Važno je da imamo realna očekivanja.
  2. S dari, ke smo pripravili, ćemo biti zadovoljni. Vridnost dara nima posla s pinezi, ne­go s tim, da je darovan od srca. Ako smo za koga zabili dar, će ljetos dostati bombonijeru. Gdo ne bude smirom s darom, neka kljetu veli, ča si želji. Komu se jilo ne rači, neka kljetu sam pozove na božićnu gošćinu.
  3. Rodbina će ostati onakova kot je svenek, iako su božićni svetki. Ne smimo očekivati čudesne promjene neugodnih ličnosti. Gdo nas svenek pod­bada, će nas podbadati i lje­tos na Božić. Naša obitelj ni­je ona iz televizijske reklame. Ako nas ma­ma svenek kritizira, će to djelati i na Božić. Riči drugoga človika ne mo­re­mo kontrolirati, za toliko već si moremo paziti na vlašće. Božić moremo gledati kot pr­iliku za vježbanje tolerancije i ubajti žakljive teme.

Kategorije