Puigdemont je rekao da je europski uhidbeni nalog povučen jer se Madrid bojao da će mu zahtjev biti odbijen.

Bruxelles — Carles Pui­gdemont, sminjeni katalonski predsjednik, protiv koga je šp­a­njolsko pravosudje podiglo op­tužnicu, rekao je 6. decembra da „zasada“ kani ostati u Belgiji, pokidob je španjolski su­dac povukao europski uhidbe­ni nalog (Haftbefehl) ki je pro­učavalo be­lgijsko pravosudje.

Po povlačenja europskoga uhidbenog naloga, „moremo li se bezbrižno kretati Europ­skom unijom? Zasad nimamo odgovora (…) ostajemo ovde“, rekao je Puigdemont na tiskov­noj konferenciji u Bruxellesu u društvu svojih četvero biv­ših ministrov ki su, poput njega, od 30. oktobra o. lj. u egzilu u Beligiji.

Puigdemont je rekao da je europski uhidbeni nalog povu­čen jer se je Madrid bojao da će mu zahtjev biti odbijen. „Španjolska država bojala se je da će izgubiti. To pokazuje da smo suočeni s političkom stva­ri i da je europski nalog politi­čka glupost od početka“, rekao je Carles Puigdemont novinarom u Bruxellesu.

Katalonski čelnik, ki zagovara neovisnost te španjolske pokrajine, dodao je kako ne isključuje mogućnost da će se po regionalni izbori 21. prosin­ca vratiti u zemlju, ali uz od­redjene uvjete.

Rekao je da bi katalonski referendum morao omogućiti nastavak mandata katalonske vlade sminjene krajem oktobra i da bi se španjolska država morala obvezati na poštovanje izbornoga rezultata. U tom sl­u­čaju se „tribamo vratiti (…), ali moramo znati odgovor“, dodao je Carles Puigdemont.

Španjolski sud je u utorak odbio zatražiti od Belgije izru­čenje Puigdemonta, kandidata na izbori 21. prosinca, odlučiv­ši radije da će čekati njegov p­o­vratak u Španjolsku da ga uhi­ti. Tim se završava postupak koji je prošlog mjeseca pokrenut na belgijskom sudu.

No španjolski vrhovni sud je dao do znanja da sudac ki je donio tu neočekivanu odluku neće povući španjolski uhidbeni nalog za bivšega katalon­skoga predsjednika i četvero njegovih ministrov. To znači da bi mogli biti uhićeni ako se vratu u Španjolsku.

(Hina/Afp/uredn.)

Kategorije