Kot se približava Božić, sve intenzivnije mislimo na to, ča darovati svojemu mužu, da bi ga razveselili. Koč je to pr­a­vi izazov. Oni, ki su jur dugo u partnerstvu, su vjerojatno jur mnogo-ku super ide­ju ostvarili, a sada im fali inspiracija. Ča bi mu se mog­lo viditi, ča je istovrimeno funkcionalno, praktično i vr­i­dno investicije?

Muži zvećega m­i­slu praktično. Ne potribuju bog­zna ča, ali to, ča dostanu, neka ima smisla. To je za nas žene jur dost izazovov, ar si moramo ra­zbijati glavu o potriboća na­ših muži. Važno je naravno, da svojega muža dobro po­zna­mo, njegov stil, njegove tajne i prioritete u žitku, ke aktivnos­ti ga veselu i o ki hobiji sanja, iako o tom ni malo ne povida. Polazit ćemo od toga, da svaka žena pozna svojega muža, je li već ili manje, o tom danas ne­ćemo diskutirati. Da na brz, lak i jednostavan način moremo najti idealan božićni dar, si moramo izbiti iz glave, ar to je iluzija. Dobro je predočiti si vizualno reakciju svojega mu­ža, ki upravo otvara ukrasni pa­pir dara, koga smo za njega zi­brali! Bi se veselio, ako bi mu darovali vrhunsko vino, ko ne pozna i ko još nije pio? Ako je vaš muž iskusan poznavatelj vin, će ga floša ekskvizitne ka­pljice sigurno oduševiti. Ali za to su nam potribne bliže informacije o vini. Ako onda na flošu zalipimo osebujno oblikovanu etiketu za najboljega muža svita, ćemo sigurno pogoditi.

Bi se veselio, ako bi mu da­ro­vali kvalitetan pribor za pisanje, recimo dobar kuli ili nalivpero? Ako vaš muž mora čuda pisati i se potpisivati, bi to znamda bio idealan dar za njega. Ako date ugravirati os­e­bujnu poruku na kuli ili nalivpero, ta dar nastaje peršonski prezent. Prvič je ov dar funk­ci­onalan, drugič dragocjen, a tretič personaliziran. Bi se zna­mda veselio, ako bi mu da­ro­vali abonman za časopis? Ako vaš muž ima kakov hobi, ada odredjene interese za ko­n­kretna područja, recimo da je hobipovjesničar, hobifotograf, hobikuhar, hobimuzičar, hobivrtljar itd., ćete sigurno najti ki-ta žurnal, ki piše o njegovoj z­a­nimaciji. Bi se veselio, kad bi mu daro­vali ne­što za rekreaciju? Zač ga ne bi razveselili s antistres ma­sažom ili wellnessom, ako trpi pod stresom i bi uživao, kad bi jednoč mogao imati svoj mir? Ako mu nasuprot tomu monotonija svakidašnjice para srce, bi mu mogli darovati neku aktiv­nost, recimo vožnju padobranom ili helikopterom. Naravno bi ga pritom po želji mogli i pratiti i prebaviti lip skupni dan. Bi se znamda već veselio, ako bi mu darovali godiš­nju kartu za športske utakmice? Ako je vaš muž recimo pasioniran gledatelj nogometnih igar, bi mu se to sigurno vidilo!

Svejedno, zač se odlučite, pri kupovanju idealnoga dara za vašega muža je najva­ž­niji pragmatičan pristup, ar muži obožavaju dare, ki su od­redjeni za konkretan cilj.

(Agnjica Schuster)

Kategorije