Vratu li se Puigdemont i dužnosniki u Španjolsku, bit će­du uhićeni i pritvoreni. Optužbe protiv njih ostaju na snagi. Puigdemont se je iz Belgije kandidirao na izbori u Kataloniji, a španjolski su­dac tvrdi da se je tim prominio scenarij, odnosno da su dužnosniki kandidiranjem na izbore potvrdili želju za povratkom u Španjolsku. Do toga trenutka nisu im se znale namjere.

MADRID — Španjolski Vrhovni sud objavio je u utorak da je povukao medjunarodni uhidbeni nalog, poslan u novembru Belgiji, kim je tražio iz­ručenje bivšega predsjednika katalonske vlade Carlesa Pui­gdemonta i četvero nje dužnosnikov. Po navodi suda, Pui­­gdemont i četvero članov njegovoga kabineta, ki su zajedno s njim u Belgiji, pokazali su pripravnost vratiti se u Špa­njolsku kako bi sudjelovali na prijevrimeni izbori u Kataloni­ji zakazanim za 21. decembra.

Carles Puigdemont, Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí optuženi su za pobunu protiv Špa­njolske, neposluh i korišćenje javnoga pineza za organizira­nje referenduma suprotnoga španjolskomu ustavu. Oni su otišli u Belgiju potom kad je katalonski parlament 27. oktobra izglasao uspostavu nezavisne republike Katalonije, ka potom nije priznata.

Nisu su se bili pojavili na saslušanju na sudu u Madridu 2. novembra, kade je preostalih osam članov vlade bilo pri­tvoreno, po čem je Španjolska raspisala europski uhidbeni nalog (Haftbefehl).

Povlačenje zahtjeva o izru­čenju uslijedilo je prvog dana kampanje za izvanredne izbore u Kataloniji, najavljene za 21. decembra. Europski uhidbeni nalog povučen je dan po­tom kad je sud odbio pustiti na slobodu pritvorenoga potpre­d­sjednika bivše katalonske vla­de Oriola Junquerasa.

Junqueras je peljač Repub­likanske katalonske ljei (Erc), stranke ka zagovara nezavisnost i ka bi prema anketam mo­gla osvojiti najveć glasov. Nje­mu je time onemogućeno su­djelovanje na izbori, kao i još trojici dužnosnikov zadržanih u pritvoru pored Madrida do­kle traje postupak.

U nedjelju, 3. decembra je iz pritvora izašlo preostalih še­stero dužnosnikov bivše vlade potom kad su uplatili jamčevinu od 100.000 €.

Potom kad je katalonski Par­­lament izglasao nezavisnost Katalonije, španjolska vlada je bila raspustila katalonsku vladu izabranu na zadnji iz­bo­ri 2015. ljeta. Španjolska ministarstva preuzela su uprav­ljanje katalonskom adminis­tr­a­cijom do prijevrimenih izbo­rov ke je španjolska vlada ras­pisala za 21. decembra o. lj.

(uredn.)

Kategorije