Vladajuća koalicija u špa­njolskoj pokrajini Kataloniji objavila je 4. junija da će referendum o samoodredjenju ki namjerava organizirati u oktobru odmah ići u primjenu tr da će smjesta proglasi­ti nezavisnost ako pobijedi da.

MAC — „Ako je većina glasov u korist osnivanja katalo­n­ske republike, tribat će očigle­d­no i neposredno proglasiti nezavisnost“, rekla je regionalna zastupnica Cup-a (krajnja livi­ca, separatisti) Gabriela Serra na predstavljanju zakona ki će poslužiti za organiziranje refe­renduma. Ta zakon će „ustanoviti iznimni pravni režim“, rekao je nešto ranije zastupnik Jordi Orobitg iz koalicije »Zajedno za da«, sastavljene od se­paratistov desnice i livice. „Pre­vladat će nad drugimi propisi, objasnio je drugi zast­u­pnik te koalicije Lluis Coromi nas.

Za zagovornike neovisnosti će ta zakon biti iznad španjol­skoga ustava jer, kako će pisati u njegovom članku 2, „narod Katalonije suvereni je politi­čki subjekt“. Tekstom se pred­vidja i upeljanje nezavisnoga izbornoga autoriteta zaduženoga za organiziranje i nadzor glasovanja. O zakonu katalon­ski zastupnici tribaju glasati krajem augusta.

(uredn.)

Kategorije