Tomislav Žigmanov: „Samo neznatan dio Vojvodine želji slijediti primjer Katalonije“

Tijekom prošloga vikenda di­ljem Vojvodine osvanuli su natpisi podrške Kataloniji, kao i grafiti „Vojvodina=Katalonija“, ki su ubrzo prefa­r­bani. Odmah su krenula nagadjanja o „mogućem odcip­ljenju Vojvodine od Srbije“. Iz Beograda je ekspresno sti­gla poruka kako se „ne tri­ba igrati tim“. Situaciju komentirao je predsjednik Demokratskog saveza Hrvatov u Vojvodini T. Žigmanov.

SUBOTICA — Rič je već o marketinškom potezu Lige so­cijaldemokratov Vojvodine, nego ča bi se moglo govoriti o nekoj ozbiljno utemeljenoj p­ri­spodobi dvih državno-politi­čkih realitetov! Poistovjećiva­nje nije moguće, jer je u Kata­loniji desetljeća na vlasti politi­čka grupacija ka ima za politi­čki cilj neovisnost ove špa­njol­ske regije i ka uživa znatnu po­dršku naroda, ča kod Lsv-a i Vojvodine nikad nije bio slučaj.“

Triba, naglašava predsjednik Dshv-a, imati u vidu „etnički moment“. Već od dvi trećine gradjanov u Vojvodini je srp­ske nacionalnosti. Kako je re­kao predsjednik Dhsv-a Tomi­slav Žigmanov „Katalonci, kao nacionalna većina u Kataloniji, imaju kao narod artikuliranu težnju za neovisnošću, ča u Vojvodini nije slučaj. Vojvodina je danas srbijanska regija, u koj je već od dvi trećine gradjanov srpske nacionalnos­ti, a od kih samo neznatan dio želji rješavanje sudbine sjeverne srbijanske pokrajine na na­čin na ki to čini Katalonija.

O poruki srbijanskoga mini­stra vanjskih poslov Ivice Da­čića kako se „ne triba igrati tim“, Žigmanov keli kako je u Srbiji uvijek dobro igrati na kartu unutarnjega neprijatelja. „Oni kao trajna ugroza s jed­ne strane pridonosu homogeni­z­a­ciji ,zdravih snag’, a s druge strane uspješno se skreće pozornost s nepovoljnih gospodarskih i ekonomskih prilik“, objašnjava T. Žigmanov.

(ur.)