„Hrvatska ne smi biti diskriminirana“

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula je reagirao na sporne izjave slovenskoga ministra vanjskih poslov Er­­javca, rekavši da su prijetnje blokadom jedne članice EU-a drugoj neprihvatljive.

ZAGREB/LJUBLJANA —  Zbog jačanja kontrole vanjskih granic, odnosno revizije zak­o­na o schengenskoj granici, po­sebno i pred Vazmi oč­e­kuju se gužve na granični prijelazi HR sa susjednom Slo. Osim vizualne kontro­le, svi dokume­n­ti se provjeraju i optičkim čita­čem u dostupni baza podatkov. Reakcija je to na tragične po­sljedice teroristi­čkih napadov u Francuskoj, Bel­giji i Nimškoj ke su, izmed ostaloga, rezultat nedostatka pra­kse razmjene p­o­datkov med zemljami članicami.

Zastupnik Tonino Picula, ki je na ovoj direktivi djelao kao izvjestitelj u sjeni u ime odbora Europskoga parlamenta za vanjske posle (Afet), nagla­sio je da ne smi biti diskriminacije med članicami EU tr da se pro­vedba kontrole putnikov ne smi zloupotribljavati u političke svrhe! Ali je dodao „moramo podržati prijedloge ki nam o­mogućavaju veću sigurnost“.